GEMEENTERAAD WACHTEBEKE - Openbare zitting van 29 juni 2017.

Vraag raadslid Myriam De Vos:   Opvolging grote brandoefening Heidebos 

Nu we met een grote droogte te kampen krijgen hadden we graag geïnformeerd naar de stand van zaken in de opvolging van de brandoefening die een tweetal jaar geleden in het Heidebos plaatsvond. Staat alles op punt voor mocht er iets gebeuren? De hiaten en beperkingen die toen naar boven kwamen, werden die meegenomen en verwerkt in de interventieplannen?

Antwoord burgemeester Rudy Van Cronenburg: 

We zijn zeer tevreden over deze jaarlijkse rampoefeningen welke we nu al 4 jaar na elkaar doen, op verschillende locaties . 

We leren er veel uit, en we willen degelijk voorbereid zijn op een ramp die  er hopelijk nooit komt.

In de nasleep van de oefening en meer specifiek op vraag van de brandweer werd door de verantwoordelijken  van het Heidebos in overleg met de brandweer, het Heidebos via een rastersysteem verdeeld in zones. Het doel hiervan is om bij een incident de melder de kans te geven via het nummer dat zich op vele plaatsen in het bos bevindt te kunnen lokaliseren. Op die manier kan de brandweer een brandhaard vlug lokaliseren.

Er bestond reeds een 'Aanvals- en bereikbaarheidsplan bij calamiteiten in het Heidebos te Wachtebeke en Moerbeke' (dus hun intern noodplan) - eerste versie 2010

Dit document werd tgv de oefening bijgewerkt - versie 2014.

Tijdens de oefening werden de verantwoordelijken v/h Heidebos nauw betrokken. 

Zo was er een vertegenwoordiging in de GCC (Gemeentelijke Crisis Cel) en een in de CP-Ops om de nodige informatie aan te leveren aan de hulpdiensten.

Het grootste probleem voor de brandweer was/is 'water'. Er is nu eenmaal weinig water beschikbaar in het Heidebos. Dit werd tijdens de oefening uitvoerig getest dmv de inzet van 'Grootwatertransport'- dit zijn voertuigen van de brandweer die water uit de Moervaart kunnen oppompen. In dit kader zijn een aantal landbouwers v/d gemeente aangesproken (Wachtebeke - 5 en Moerbeke - 3) om gebruik te maken van hun 'tankwagen'. Deze kunnen verder in het Heidebos binnendringen om bepaalde gebieden nat te maken. 

In samenwerking met de brandweer werden aangepaste koppelstukken voorzien tussen de brandweerwagens en tankwagens. 

Externe steun: de brandweerzone Waasland nam deel aan de oefening, gezien hun ligging (in vogelvlucht enkele km van het Heidebos) en zij over andere voertuigen beschikken om tussen te komen in dit soort gebieden.

Ook de Watergroep werd betrokken gezien dit gebied een belangrijk waterwingebied is en was nauw betrokken bij de oefening.

Tijdens deze oefening werd ook ingezet op de inzet van de communicatieambtenaren vd 4 gemeenten van de politiezone die instonden voor de verspreiding van alle vormen van communicatie naar de pers en de bevolking tijdens de oefening. 

Vraag raadslid Ireen De Pauw: Uitwerpselen van honden 

We krijgen de laatste tijd klachten binnen van mensen die geconfronteerd worden met uitwerpselen van honden die achtergelaten worden op publieke ruimtes waar voetgangers passeren.  Nochtans is het elementaire hoffelijkheid dat de eigenaar van een hond die uitwerpselen wegneemt.  Het GAS-reglement is duidelijk : ”de begeleiders van honden, rij- , last- en trekdieren zijn verplicht in de openbare plaats de  uitwerpselen van hun dier op te ruimen of mee te nemen in een daartoe geschikt recipiënt. Dit recipiënt moet op het eerste verzoek van de politie worden getoond. “

Ik heb volgende vragen :

1.Werden in de voorbije jaren in Wachtebeke al GAS-boetes uitgeschreven omwille achtergelaten uitwerpselen ?

2.Bent U bereid in de komende maanden de Wachtebekenaren eens te sensibiliseren (via nieuwsbrief, informatieblad,…) over deze problematiek  ?

 

Antwoord schepen Piet Penneman:

Het probleem is het college niet vreemd, doch het aantal klachten daarover (op dit moment) is niet alarmerend. Het aantal uitgeschreven GAS-boetes op zich is zeer beperkt, en voor dit misdrijf  onbestaande. Dit neemt niet weg dat er geen probleem is, zeker in de dorpskern waar veel verharding is.  Wij zijn zeker bereid om dit probleem aan te kaarten in de infobrief/blad.

Los van daarvan (en zonder veel inspraak van de gemeente) heeft de Provincie een ‘uitlaatweide’ (met vuilbakje) gemaakt op Walderdonk West tegen het Kloosterbos. De ligging is niet ideaal maar de mogelijkheid om hier gebruik van te maken is er wel. Er zijn GAS boetes uitgedeeld in onze politiezone Puyenbroeck (Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate)  voor  uitwerpselen honden