Vraag: nieuwe plannen Stationsplein (vraag raadslid Sabine De Frenne).

In het CBS-verslag van 30 oktober lezen we dat het college een nieuw ontwerp voor het Stationsplein heeft goedgekeurd.   Onze vragen: 

Kan je ons het nieuw goedgekeurd ontwerp voorstellen ? 

We lezen ook dat het budget van 100.000 euro niet alle geplande werken zal  bevatten.  Ik citeer : “Dit budget omvat de grondwerken voor de volledige oppervlakte alsook de volledige werfopvolging door de architect (geraamd op € 2000 excl. btw). Bepaalde verfraaiingselementen kunnen in een latere fase worden voorzien. “   Kun je ons toelichten wat die “bepaalde verfraaiingselementen” zijn en over welke eventuele bijkomende kost we spreken ? 

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

Het ontwerp en alles wat erbij hoort komt op de gemeenteraad van december. Het wijkt niet veel af van het voorontwerp dat is voorgesteld op de workshop op pinkstermaandag. Het zitmeubilair, de fietsluifel, de spoorweg zijn verdaagd naar een later tijdstip. In samenwerking met de sport- en jeugddienst komt er het speelelement en in samenwerking met het wijkplatform KaRa komen er de tuinbanken.

Vraag: STAVAZA aanpak fuiven in jeugdhuis (vraag raadslid Sabine De Frenne).   

Het is niet de bedoeling alle organisatoren over dezelfde kam te scheren.  Bij sommige fuiven loopt alles vlekkeloos maar begin dit jaar liep het bij een specifieke fuif heel erg uit de hand ( geluidsoverlast, dronkenschap, baldadigheden, parkingproblemen,…).

In februari 2017 hebben we U hierover een vraag gesteld en ik citeer een deel van uw antwoord  : “Dat kan natuurlijk niet herhaald worden.  Wij zullen na grondig onderzoek maatregelen treffen en deze en toekomstige organisatoren aanspreken op hun verantwoordelijkheid.” 

Onze vraag :  

We zijn nu bijna één jaar verder.   Wat heeft het onderzoek opgeleverd en welke maatregelen werden genomen om een herhaling van de problemen van begin 2017 te voorkomen ? 

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

De jeugd is hier enorm mee begaan en vanuit de jeugdraad neemt dit zeer serieus. Na de eerste fuif zijn de maatregelen herbekeken en werd er gekeken wat nog meer kan gebeuren. In Meetjesman zijn er ook goede praktijken maar deze zaken die er gebeuren zijn niet altijd afkomstig door de organisatoren. Zij kunnen niet instaan in de toestand hoe de jeugd er toekomt!

Vraag: Stand van zaken proces voetbalterreinen? (vraag raadslid Ronny Droesbeke).

Antwoord raadslid Patrick Gerard:

De aangestelde gerechtelijke expert heeft enige maanden terug een voorlopig verslag opgesteld, hierop kunnen beide partijen opmerkingen geven. De tegenpartij (Konstructiemaatschappij Jette) heeft hierop een tussenonderhoud gevraagd ter plaatse, dit was midden september. Hierop werd, in het bijzijn van de gerechtelijk expert, opnieuw door beide partijen standpunt genomen. Deze samenkomst kort samengevat : van onze kant dienen we te bewijzen dat de velden in tussentijd op een correcte manier onderhouden zijn (inzaaien, bemesting, …) en aangezien we geen diepte-beluchting kunnen uitvoeren omwille van stenen in de ondergrond dient de tegenpartij het tegendeel te bewijzen. Er bestaat een verslag van deze samenkomst. Onze opdracht is inmiddels vervult, de proef-beluchting van de tegenpartij staat gepland in januari-februari 2018. Na dit zal de gerechtelijk expert zijn definitief verslag neerleggen. Hopelijk is dit in het voorjaar van 2018. We kunnen ons niet ontdoen van de gedachte dat de tegenpartij er alles aan doet om de zaak te vertragen. 

Gegeven dat het definitief verslag er uit ziet zoals het voorlopige, dus in ons voordeel, kan overgegaan worden tot een vrijwillige invordering van het schadebedrag. Als dit niet vrijwillig zou gebeuren, moet dit de rechtbank passeren, en zijn er bovendien nog beroepsmogelijkheden. In dit laatste geval zijn we nog jaren onderweg .

Vraag: Stand van zaken ontwikkeling KMO-zone? (vraag raadslid Etienne Fermont).

Antwoord Schepen Piet Penneman: 

In samenspraak met Veneco is er einde gemaakt aan de verbintenis tussen Veneco en de gemeente Wachtebeke. Veneco is er niet in geslaagd om de KMO-zone te realiseren, het project is niet rendabel aan de huidige vraagprijs van de gronden. De eigenaar (OCMW-Gent) wil zijn ‘ontwikkelingsrecht’ kost wat kost ten gelde maken. De kosten die gemaakt zijn in een poging om de KMO-zone te realiseren zullen ten laste genomen worden van Veneco, zij hadden tenslotte een resultaatsverbintenis ten opzichte van de gemeente. De kosten die gemaakt zijn om destijds het RUP op te maken zullen wel aangerend worden aan de gemeente.  Wat nu ? Aangezien OCMW/SO-Gent te kennen gegeven heeft zelf geen realisaties te willen doen buiten hun eigen regio, moeten we op zoek gaan naar andere partners om de zone te realiseren.

Vraag : Lichten op Ramonshoekbrug(vraag raadslid Myriam De Vos).

De lichten op Ramonshoekbrug branden al enige tijd niet. Wat is er aan de hand en wanneer wordt dit hersteld? 

Antwoord raadslid Eddy Heirwegh: 

Kapotte lichten kunnen altijd gemeld worden aan Eandis (via https://straatlampen.eandis.be/). Het kan soms enige tijd duren vooraleer ze inderdaad hersteld zijn. Ondertussen is het probleem opgelost, op één paal na. 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

De eerste melding moet niet correct gebeurd zijn, Eandis vind hierover geen gegevens. Na de 2de melding bij straatlampen.eandis.be  is de herstelling uitgevoerd.