Vraag raadslid Ronny Droesbeke : Vorige week viel er heel wat sneeuw. 

Het sneeuwruimen was echter erbarmelijk. Gelukkig waren er nog vrijwillige boeren die her en der de van vrij maakten. Om dergelijke gevaarlijke toestanden in de toekomst te vermijden zien een hier dan ook echt een samenwerking met de lokale landbouwers. Hoe wil het bestuur dergelijke omstandigheden in de toekomst vermijden  en de veiligheid van de Wachtebekenaar garanderen? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet : 

Vorige week was er uitzonderlijk veel sneeuw gevallen waardoor gans Vlaanderen in de problemen kwam. Het strooiplan voor de wegen is correct uitgevoerd, evenals het vrijmaken van de fietspaden. Ondertussen is er voor de toegangen naar openbare gebouwen, scholen, ocmw, kerk … een oplijsting gemaakt om ook daar een strook vrij te maken door het gemeentepersoneel. Wel te verstaan op openbaar domein.

Op volgende locaties zal bij hevige sneeuwval de sneeuw geruimd worden.

Er zal een strook van ca. 1m sneeuwvrij gemaakt worden waar voetgangers zich veilig kunnen op begeven.

Aan de kerk zal er meer vrij gemaakt worden zodat er bij een eventuele dienst de begrafenisondernemer veilig tot aan de ingang van de kerk kan rijden.

Een strook van ca.1m vanaf het begin van het Persynplein tot aan het Cultuurhuis en de school.

Een strook van ca.1m vooraan het gemeentehuis tot aan de ingang van het gemeentehuis in de Meersstraat.

Een strook van ca.1m vooraan aan de kerk en de toegang tot de kerk volledig vrij maken.

Een strook van ca. 1m voor de toegang van de school en de kinderopvang naast de kerk.

Het voetpad voor de toegang ( witte poort)  tot de Sint-Laurens school. ( zie foto)

Het pad tot de toegang van de school Zwaluwnest. ( zie foto)

Een strook van ca. 1m rondom de OCMW site vanaf de oprit naar de BKO tot aan de oprit van het rusthuis.

Het voetpad in de Godshuisstraat vanaf de oprit naar de BKO naar de Reepstraat.

Een strook van ca.1m tussen de assistentiewoningen.

Volgende locaties worden indien nodig door het personeel van de TUD vrijgemaakt:

Pad naar de ingang van de kerk op Overslag, school Overslag, school langelede.

Vraag raadslid Ireen De Pauw : afsteken vuurwerk op oudejaarsavond :

Het is voor ons compleet onduidelijk  wat nu wel of niet mogelijk is.   Op 2 plaatsen lezen we 2 verschillende boodschappen : In de digitale activiteitenkalender lezen we :  “In afspraak met de andere gemeenten van de politiezone Puyenbroeck werd beslist dat inwoners vuurwerk mogen afsteken op oudejaarsavond tussen 23 en 1 u. Buiten deze 2 uur is vuurwerk NIET toegestaan. Er moet dit jaar geen vergunning worden aangevraagd  binnen die periode. 

We dringen er op aan de veiligheidsvoorschriften na te leven bij het afsteken van vuurwerk. We raden ook eigenaars van huisdieren aan, hun huisdieren tijdens die 2 uur binnen te houden.”

Het besluit van het CBS (20/11) is echter als volgt: “Vuurwerk op oudejaarsavond dient niet vooraf te worden aangevraagd. Het is zonder aanvraag toegestaan op privé terrein tussen 31 december 2017 om 23 uur en 1 januari 2018 om 01u. Het blijft echter verboden om vuurwerk af te steken op openbaar domein zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de Burgemeester. “

Daarom heb ik volgende vragen ter verduidelijking (en ter communicatie aan de burgers) : 

1.Is het verboden om op openbaar terrein tijdens oudejaarsavond vuurwerk af te steken (dus ook Persynplein, plein kerk Overslag, op straat, voetpad, fietspad…) ? En geldt dat verbod ongeacht het tijdstip ?  

Kan er via vergunning worden afgeweken ? Indien ja, zijn er dergelijke vergunningen aangevraagd ?  

2.In de richtlijnen van de Vlaamse regering werd aanbevolen om vuurwerk, indien een gemeente het toelaat, te centraliseren op één of een beperkt aantal plekken en dat in een beperkte tijdspanne.   Het CBS-besluit houdt juist het omgekeerde in.  Doe maar op tussen 23h en 1h zolang het maar op privaat terrein is.  Dus overal…   Dat lijkt ons niet echt diervriendelijk te zijn.   Waarom deze afwijking ? 

3.Wat wordt begrepen onder vuurwerk ?  Bevat het alles wat knalt of is het beperkter ?  

Antwoord Burgemeester Rudy Van Cronenburg: 

Vorige jaren kregen we max. 5 tot 10  meldingen en aanvragen binnen voor het afsteken van vuurwerk. Terwijl in de realiteit iedereen kon vaststellen dat er  een veelvoud van vuurwerk werd afgestoken.  Wij als leden van het schepencollege  zullen zelf geen vuurwerk afsteken, maar we kunnen het niet beletten of controleren, we hebben onvoldoende mankracht bij onze politiekorps daarvoor. Daarom beslisten de 4 burgemeester van de politiezone Puyenbroeck  dat het eenvoudiger is om een tijdspad  te kiezen waar in het wel toegelaten is. Namelijk bij de jaarovergang van 23 uur tot 1u op 1 januari De 4 burgemeesters van onze politiezone en de politie staan achter deze aanpak en ook de 14 burgemeesters van het Meetjesland ( burgemeesters van alle kleuren)  hanteren deze aanpak . We zetten verder tips voor veilig omgaan met vuurwerk op onze website en facebookpagina als waarschuwing. We rekenen op het gezond verstand  van onze mensen.

Vraag raadslid Rudy Van De Velde : kosten herstel buurtweg Muishoeken-Bosstraat 

Vorige maand hadden we begrepen dat er een akkoord was met de eigenaar waarbij de gemeente ook zou helpen in de heraanleg van de buurtweg.  Daar hadden we geen probleem mee want hoe sneller de weg is hersteld, hoe beter.  

Maar in het CBS-verslag van 20/11 lezen we dat meehelpen ook financieren betekent en dat is niet wat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van september.   We zien dat 3.388 euro van de heraanleg op het exploitatiebudget 2017  van de gemeente wordt genomen.  Nochtans was de afspraak dat de kosten doe gemeente maakt worden gedragen door de overtreder.

Mijn vraag: klopt het dat de gemeente die 3.388 euro op haar rekening neemt of zal dat bedrag nog worden doorgerekend ?  


Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Het klopt dat de gemeente die 3.388 euro op haar rekening neemt. De gemeente is wettelijk verplicht de buurtwegen te onderhouden en in goede staat te brengen en te houden. Door de vele jaren van verwaarlozing was het nodig dit traject een grondige opknapbeurt te geven.