Vragen en antwoorden gemeenteraad donderdag 29 maart 

Vraag raadslid Ireen De Pauw : Vergaderen in de Zwarte Ruiter vs. vergaderen in het Cultuurhuis Safarken.

Bij de overname van de Snoopy, nu Zwarte Ruiter, door de gemeente werd beloofd dat de verenigingen uit Overslag ook na die overname nog steeds terecht zouden kunnen in die zaal voor zowel grotere als kleinere manifestaties alsook vergaderingen. En dat op een betaalbare manier. In theorie kan iedere vereniging uit Overslag nog steeds gebruik kan maken van de Zwarte Ruiter. Maar ook voor een kleine vergadering in de Zwarte Ruiter is het A-tarief vandaag wel 30 euro en het B-tarief zelfs 40 euro. Voor diezelfde kleine vergadering betaal je in het Cultuurhuis 6 euro (A-tarief) of 8 euro (B-tarief). In de praktijk is een kleinere vergadering houden in de Zwarte Ruiter niet betaalbaar voor een gewone vereniging.   Onze vraag: kan er voor de verenigingen van Wachtebeke die in De Zwarte Ruiter in Overslag een kleine vergadering willen houden dezelfde tarieven als in het Cultuurhuis worden gehanteerd ? Eventueel kunnen een aantal randvoorwaarden worden geformuleerd (vb. proper achterlaten, enkel vergaderingen met een maximum aantal personen,…) die vergelijkbaar zijn met het gebruik van de kleinere vergaderzalen in het Cultuurhuis Safarken. 

Antwoord Schepen Evi Wuytack (samen met vraag 3 van CD&V):

Net zoals bij de vorige vraag is dit onderwerp reeds genoeg aangekaart in de RVB CH. Zij maken steeds een advies op voor het CBS zodat dit een agendapunt op de GR wordt. Oplijsting beslissingen reeds genomen over het huishoudelijk reglement Cultuurhuis en Snoopy/De Zwarte Ruiter: •28 november 2013 : zaal, café, keuken (apart van CH, bijlage van CH) •22 mei 2014: n.a.v. de zondagsluitingen van CH •30 oktober 2014: keuken, zaal (apart van CH, als bijlage) vanwege de ervaring bij geziene reservaties •21 mei 2015: versimpelde tarieven CH in functie van E&E •26 oktober 2017: verplichte poetsdienst DZR en algemeen reglement CH en DZR samen De volgende RVB CH gaat door op 17/5/2018, dit kan als agendapunt toegevoegd worden.

Vraag raadslid Sabine De Frenne: Sanering Stationsplein.

 In een recent persartikel van midden maart lezen we dat er ook nog een sanering van de ondergrond moet gebeuren. Het in de gemeenteraad van december 2017 goedgekeurde bestek voorzag wel een aantal voorbereidende werken met betrekking tot de ondergrond maar geen echte saneringswerken. Gaat het hier over bijkomende saneringen die niet voorzien waren in het bestek van december 2017? Over welke (bijkomende) kosten spreken we en was die kost reeds ingecalculeerd in het budget voor de aanleg van het Stationsplein? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Het gaat geenszins om bijkomende verbeteringswerken. De voorbereidende werken die in het bestek zijn opgenomen hebben juist tot doel de vastgestelde lichte verontreiniging op te ruimen op de locaties waar aanplantingen worden voorzien. Deze opdracht is, bij gebrek aan interesse, evenwel nog niet gegund. Daardoor zullen de betreffende werken pas in de tweede jaarhelft starten.

Vraag raadslid Sabine De Frenne : Vandalisme bushokjes 

In het CBS-verslag van 12 maart jl.  lezen we dat in een aantal bushokjes het glas werd vernietigd door vandalen. De herstelkosten, via het aanbrengen van antivandalisme glas, bedraagt meer dan 4.000 euro. Kun je wat meer toelichting geven hierover? Waar heeft het allemaal plaatsgevonden en welke acties werden ondernomen om de daders te vatten en eventuele nieuwe situaties van vandalisme te voorkomen? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

We hebben 15 bushokjes in oude en nieuwe uitvoeringen en 2 niet officiële modellen met in totaal 16 kapotte ruiten. Enkel de officiële worden hersteld. Het bushokje aan de Verbeuldestraat wordt vervangen door het hokje dat nu op het kerkhof staat. De ramen zijn in veiligheidsglas dat bij breuk in duizenden stukjes breekt. Vandalen maken er een sport van om deze ramen te breken. De kapotte ramen worden vervangen door vandalismebestendige panelen in metaal, hiervan zijn 11 stuks besteld.