Vraag raadslid Myriam De Vos: Bewatering van planten 

De bewatering van de planten zou nog steeds met kraantjeswater/drinkwater gebeuren, zo is ons verteld. Niet alleen met de aanhoudende droogte, maar ook in het algemeen belang lijkt dit toch niet langer verantwoord. Denkt het gemeente hier aan het aanboren van alternatieven?

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Sedert eind vorig jaar beschikt de gemeente over een geboorde waterput op de gemeentewerf. Bomen en planten krijgen dan ook putwater toegediend, ook voor het reinigen van de wegen door de firma aquamella wordt putwater gebruikt.

Vraag raadslid Sanne Alexander: 11 juli viering : 

De werkende burger die graag op de 11 juliviering aanwezig wil zijn, ziet zich vaak belemmert door allerlei huishoudelijke taken, afspraken,.. etc. daar dit jaarlijks wordt gevierd op zaterdag, de enige dag waarop een fulltime werkende burger boodschappen kan gaan doen, afspraak kan beleggen bij kapper, bank, etc. We zouden het dan ook ten zeerste appreciëren – en velen met ons – mocht het bestuur dit mee willen nemen naar volgend jaar en de 11 juli viering op zondag te laten plaatsvinden, zodat meer mensen kunnen aanwezig zijn.

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

We kijken steeds naar de dubbele festiviteiten en proberen hier voor iedereen een gulden middenweg in te zoeken. Om deze reden gaat dit jaar de 11 juli viering door op een zaterdag zodat we niet in het vaarwater komen van de Sluize kermis.

Vraag raadslid Rudy van De Velde : 

vergeten lening O.C.M.W. uit 2006 ter waarde van 1,58 miljoen euro : 

In de voorbije weken is naar boven gekomen dat het O.C.M.W. in 2006 een lening is aangegaan voor bijna 1,58 miljoen euro die niet in de financiële rapportering van het O.C.M.W. noch de gemeente werd opgenomen.   Deze lening moet in de loop van 2018 worden terugbetaald.  Om deze spreekwoordelijke “lijk uit de kast” te financieren wordt  een nieuwe lening overwogen over een looptijd van 10 jaar met vaste rentevoet.

Ik heb hierover volgende vragen:

a.Hoe is het mogelijk dat dergelijke lening in geen enkele financiële rapportering voorkwam ?   Ik veronderstel dat er dus ook geen provisies tot terugbetaling werden aangelegd ? 

b.Werd een intern of extern onderzoek (strafklacht, gouverneur,…)  opgestart naar de aansprakelijkheid van diegenen die hier verantwoordelijkheid dragen.  Indien ja, welke onderzoek werd opgestart en wat is de stand van zaken ? 

c.Indien er nog geen onderzoek werd opgestart , is het niet wenselijk dergelijk onderzoek op te starten ?    Indien ja, welke stappen gaat het gemeentebestuur ondernemen ? Indien neen, waarom is dergelijk onderzoek niet wenselijk ?

d.Wat is de impact van deze onvoorziene financiële last op de werking  van de gemeente op korte (deze legislatuur)  en middellange termijn (volgende legislatuur) ?  vb.  op investeringen. 

Antwoord Schepen Urbain Meers: 

Dit onderwerp hoort in de eerste plaats thuis in de OCMW-raad. Er is geen sprake van een ‘vergeten lening’. Deze lening komt terug in alle meerjarenplannen en is steeds in de boekhouding opgenomen. Deze ‘historische’ lening bestaat uit een bedrag terug te betalen op 30 jaar, opgesplitst in een periode van 20 jaar waarna inderdaad (vanaf 2018) 1.5 miljoen moet betaald worden. Het is voor dit restbedrag dat nu een “nieuwe lening” wordt opgenomen.