Vraag raadslid Sabine De Frenne : Slechte staat van de boorden van enkele landelijke wegen  

Met de hevige regenval van de voorbije weken en maanden liggen de boorden van sommige wegen er terug heel slecht bij. We spreken hierbij vooral van nauwe maar toch intensief gebruikte landelijke wegen zoals bijvoorbeeld het traject Blaarstraat-Cornilstraat-Langelede (ter hoogte van de school). Ook het vernieuwde traject Langelede-West is een mooi voorbeeld. Deze vernieuwde weg was voorbehouden voor plaatselijk verkeer door middel van  een paal in het midden van het traject. Maar die paal is intussen al een aantal jaar terug verwijderd met extra doorgaand verkeer tot gevolg. Intussen liggen de boorden er op sommige plaatsen heel slecht bij.

Onze vragen :  

•Kunnen die boorden zo spoedig mogelijk hersteld worden ? 

En zou het niet wenselijker zijn op sommige trajecten een duurzamere oplossing te ontwikkelen dan steeds maar putten op te vullen ?  In Nederland bijvoorbeeld wordt veel gebruik gemaakt van speciale roosters in beton waar nog steeds gras kan doorgroeien.  

Antwoord Schepen Jacques De Smet:  

Dit zijn landbouwwegen met 1 rijvak met op geregelde afstanden een uitwijkstrook. Het is niet de bedoeling, op eigen verantwoordelijkheid, naast de rijbaan te rijden.

De zijbermen zijn meestal in gewone aarde welke zacht wordt bij overvloedige regenval.

Er is geen budget voorzien om deze wegen te verbreden met bijkomende verharding, wel zullen de ontstane putten met aarde bijgevuld worden.

Vraag raadslid Sabine De Frenne: Beloofde vuilnisbakken aan nieuwe zitbanken 

In de gemeenteraad van maart 2017 hebben we gevraagd vuilnisbakken te plaatsen aan de nieuwe zitbanken aan de Langelede.   Het antwoord was positief.  We zijn intussen echter 10 maanden verder en langs de Langelede is er nog steeds geen vuilnisbak aan de zitbank op de hoek van de Cornilstraat en ter hoogte van de frituur.

Onze vraag: wanneer zullen die vuilnisbakken door IDM worden geplaatst ? 

Antwoord: Schepen Piet Penneman : 

Dergelijke praktische vragen horen niet thuis op de gemeenteraad. Een simpel mailtje naar onze diensten had volstaan. Wellicht zijn deze twee locaties om één of andere reden vergeten, we zorgen voor een plaatsing.

 Vraag raadslid  Myriam De Vos: Veiligheid op de zaterdagmarkt 

We krijgen melding dat de wekelijkse zaterdagmarkt er niet altijd even veilig 'bijligt'. Er liggen namelijk tussen de kraampjes en over het 'marktpad' dat voor de burgers wordt gecreëerd tussen de twee rijen marktkramen door, elektriciteitskabels over het plein. Dit zou veiliger kunnen. We stellen dan ook een simpele oplossing voor, namelijk de aankoop van matten, die dan overheen deze kabels kunnen worden gelegd waardoor het risico op ongevallen gereduceerd zal worden. Graag vragen we dan ook aan het bestuur dit voorstel mee te willen nemen en hier op korte termijn werk van te maken.

Antwoord Schepen Piet Penneman:  

Wij zelf hebben nog geen klachten ontvangen over ‘gevaarlijke’ kabels, wat niet wil zeggen dat het wellicht meer ordelijk en dus veiliger kan. We zullen om te starten de marktkramers erop wijzen hun kabels ordelijk te leggen en zoveel mogelijk gebundeld. Mocht dit nog steeds problemen geven kunnen andere maatregelen getroffen worden.