Vraag raadslid Rudy Van De Velde: Trage weg in Schoolstraat :

Naast de vroegere gemeenteschool in de Schoolstraat is een trage weg.   We zien dat die actueel wordt verhard.   Wat is de reden ?   Zal de toegankelijkheid/doorgang van de trage weg gegarandeerd blijven ? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Deze kerkwegel is reeds meer dan 30 jaar in gebruik en heeft dus een openbaar karakter gekregen. Dit betekent dat deze weg niet meer mag afgesloten worden. Hij zal dus in de toekomst steeds toegankelijk blijven.

Vraag raadslid Sanne Alexander:  Stand van zaken m.b.t. ingebruikname Repetitielokaal? 

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

Op 7 augustus is er een overleg geweest om de stand van zaken rond de werken die uitgevoerd moeten worden weer te geven. Dit was een overleg tussen de jeugddienst, de technische dienst, de preventieadviseur, de architect en schepen De Smet. 

Er is toen een oplijsting gemaakt van zaken die nog moesten uitgevoerd worden. Deze zijn ondertussen uitgevoerd zodat per 1/11 het lokaal in gebruik kan genomen worden.

  • Brandwerende platen tegen binnenzijde dak van de garage;
  • De brandwerende deur plaatsen tussen de garage en het jeugdhuis, Opspuiten van de kieren;
  • Installatie brandcentrale;
  • Gasdetectie;
  • De toegankelijkheid voor rolstoelen of voor rollend materiaal.

Vraag raadslid Sanne Alexander: Stand van zaken reflecterende belijning achterkant Puyenbroeck?  

We hebben reeds eerder deze vraag gesteld, het gemeentebestuur heeft ons toen geantwoord dat dit ging worden opgenomen met de provincie. Nu de dagen weer aan het korten zijn, en de duisternis weer toeneemt, hadden we graag geweten hoe het hiermee staat?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Ter hoogte van parking 2 van het provinciaal domein Puyenbroeck is het afgescheiden fietspad afgewerkt en van verlichting voorzien tot aan Stenenbrug. De lichtpunten langsheen dit fietspad zorgen voor strooilicht op de rijweg zodat autobestuurders voldoende veilig in deze ‘zone 50’ kunnen rijden. Er wordt dan ook geen belijning aangebracht in deze zone.

Vraag van Steven & Virginie Martens – Baeke.

Ik zou graag gebruik maken van mijn burgerrecht om een vraag voor te leggen aan de gemeenteraad op 28/09. Dit met betrekking tot het RUP Dossier:

Kunt u aantonen welke initiatieven er genomen zijn met betrekking tot Puyenbroeck?

Is daar communicatie over (mails, brieven, …)?  Indien niet, hoe komt u er dan bij dat ze niet geïnteresseerd zijn om met Wachtebeke samen te werken?

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

Er is de vraag gesteld door LRV in het verleden om een definitief oefenterrein te hebben in Puyenbroeck. Er is toen een tijdelijk oefenterrein gegeven maar daar is op dit moment het speelbos geworden met een parking.

Er is een masterplan voor Puyenbroeck opgemaakt waar geen mogelijkheid meer is om een dergelijk terrein te integreren. De meeste gronden in Puyenbroeck hebben hun bestemming en zijn nodig voor bv. The Qontinent, Viking Run.

Vanuit de gemeente Moerbeke en Wachtebeke komt er een ruiter- en mennerspad, deze loopt ook een stuk over/in Puyenbroeck.