Wachtebeke komt op voor de VREDE 

Voor het 3de jaar nam Wachtebeke deel aan de internationale Vrededag op 21 september.

Op het Persynplein nabij het Cultuurhuis klonken oproepen tot vrede van de kinderburgemeester Birgit Van Bambost en de grote mensen burgervader Rudy Van Cronenburg. Ze hadden het o.a. over de gevaarlijke situatie waar de wereld in verkeert met de escalatie tussen de VS en Noord Korea.  Het jeugdorkest van de Harmonie De Eendraacht speelde enkele gepaste  liederen en aan de Vredesboom werden weer vele vredesboodschappen opgehangen . Ook enkele mensen uit het LOI kwamen ons vervoegen. Dank aan onze adviesraad GAOS om dit organiseren.