ANDERS Wachtebeke hield zaterdagmorgen een zwerfvuilactie in de Groenstraat. 

Op een uurtje werden 5 volle zakken blikjes en ander afval ingezameld. Aan diegenen die voor deze vervuiling verantwoordelijk zijn, geven ze een "rode duim" van afkeuring. Ze zullen deze acties voor een propere gemeente ook in andere straten herhalen in de komende weken. 

Ook de jeugdverenigingen en BIAC Axelsvaardeken hielden dit weekend hun jaarlijkse zwerfvuilactie. 

Jammer dat er iedere jaar zoveel opgehaald wordt, door de weinige inwoners die geen respect hebben voor de omgeving  en dit zwerfvuil  veroorzaken.

Zwerfvuilactie wijkplatform Overslag 

Een twintigtal personen hebben zich ingezet om Overslag zwerfvuil vrij te maken.  Iedereen bedankt om hieraan deel te nemen!!!