ANTWOORDEN OP VRAGEN  gemeenteraad .

Vraag raadslid Sanne Alexander : Jaarmarkt  

De jaarmarkt dit jaar was op zijn zachtst gezegd “geen succes”. 

Is de jaarmarkt op sterven na dood? Wat zijn de toekomstperspectieven voor dit evenement om dergelijk fiasco te voorkomen? 

Antwoord Schepen Evi Wuytack : 

De jaarmarkt op zich was geen succes, het weer zat terug niet mee. De verenigingen die op die dag activiteiten doen hadden wel toeschouwers. Alles wordt meegenomen en suggesties mogen steeds gegeven worden.  Het gemeentelijk feestcomité bekijkt alles begin december en werkt iets uit naar de toekomst toe.

Vraag raadslid Sanne Alexander: Bladeren op fietspaden 

Nu met het najaar en het vallen van de bladeren, zijn vele fietspaden bedekt met een glad en glibberig bladerdek. Voor fietsers kan dit levensgevaarlijk zijn. Heeft gemeente Wachtebeke hiervoor een veegplan of iets dergelijks (cfr. strooi- en sneeuwruimplan)? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Het tijdstip van het afvallen van de bladeren varieert maar normaal beginnen rond half oktober de bladeren te vallen en plaatst de technisch uitvoerende dienst op verschillende locaties bladkorven waar bomen op openbaar domein staan. 

Als de TUD (Technische Dienst)  de bladkorven ledigt zijn het niet enkel bladeren die zich in de korf bevinden. Huisvuil en tuinafval zijn geen uitzonderingen. Dit jaar zijn de korven geplaatst op 20/10 en is de TUD bladeren beginnen verwijderen op 30/10.

De bladeren op het openbaar domein zullen zoveel mogelijk verwijderd worden door de TUD.

Dit met behulp van bladblazers en een zitmaaier die de bladeren versnippert en opzuigt.

Het verwijderen van de bladeren kan toch een 4-tal weken in beslag nemen.

Ook de fietspaden worden wekelijks gecontroleerd of de bladeren de fietser niet hinderen.

Veel bladeren op het fietspad zijn afkomstig van aanpalende percelen waar veel bomen staan, zoals  Axelsvaardeken, Papdijk, Langelede, Groenstraat.

De TUD doet de nodige inspanningen om de bladeren tijdig te verwijderen.

Vraag raadslid Etienne Fermont : Gevaarlijk punt voor fietsers  

Wij hebben herhaaldelijk vastgesteld dat, ter hoogte van de woning nr. 10  te Sint-Elooipolder, het deksel van het waterleidingsputje niet op zijn plaats blijft liggen. Daardoor ontstaat er een put waardoor fietsers zwaar ten val zouden kunnen komen. Kan hier een oplossing voor gezocht worden? 

Antwoord voorzitter  Eddy Heirwegh: 

Deksel van waterhydrant lag los en is teruggelegd, borgingspen was gebroken en is hersteld. Ook is gebleken dat de kader waar deksel in ligt gebarsten is, hetgeen gemeld is aan “ de Watergroep “ om dit euvel te herstellen. De reden waarom deksel steeds open ligt is dat het putje op de openbare weg ligt en waarschijnlijk door het zware landbouwverkeer wordt kapotgereden.

Vraag raadslid Rony Droesbeke: ‘Stand van zaken buurtweg nr. 29. 

In het verslag van het schepencollege lezen we dat er nieuws is in deze zaak. Wat is de stand van zaken en hoe gaat het bestuur hiermee vooruit? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

De overeenkomst is in wederzijds overleg opgemaakt om buurtweg 29 in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 

De gemeente is reeds begonnen om de weg in goede staat te brengen en de hindernissen op te ruimen zodat deze terug bruikbaar wordt als trage weg met een breedte van 1,5m.

De eigenaar plaatst de nodige afsluitingen op een afstand van 0,5m van de weg.