ANTWOORDEN OP VRAGEN GEMEENTERAAD 

Vraag raadslid Sabine De Frenne: Warmste week 2018  

Uit diverse communicaties hebben we kunnen afleiden dat het 99% zeker is dat de Warmste Week in 2018 terug zal doorgaan op het provinciaal domein in Wachtebeke.  

Mijn vragen:

Is het reeds 100% officieel dat het in 2018 effectief in Puyenbroeck zal plaatsvinden? 

Sommigen beweren dat er een toezegging is voor 5 jaar.  Klopt deze bewering? 

Is er reeds een grondige evaluatie gebeurd van het evenement eind 2017 (verkeersstromen, veiligheid, netheid, …)?  Indien ja, welke verbeterpunten zijn daarbij naar boven gekomen?  

Antwoord Burgemeester Rudy Van Cronenburg: 

De organisatie van de Warmste Week berust bij domein Puyenbroeck, De gemeente  verleent enkel de vergunning en we volgen de te nemen  veiligheidsmaatregelen op.  Het was vorig jaar de eerste maal dat het op onze gemeente  doorging en dus werd zeker leergeld betaald en zijn er in de reeds doorgegane evaluatievergaderingen verbeteringsvoorstellen besproken. Er zijn al  verscheidene evaluaties doorgegaan met studio Brussel en Puyenbroeck en met onze veiligheidsdiensten. Als gevolg daarvan zullen er enkele aanpassingen aan het evenement  gebeuren.

Vraag raadslid Ireen De Pauw: laadpalen elektrische wagens 

Heel toevallig hebben inwoners van Overslag ontdekt dat er nu ook een laadpaal op het kerkplein van Overslag staat. Enige communicatie heb ik daarover nog niet gelezen en aangepaste belijning voor wagens is er evenmin voorzien. Ook op de diverse websites waar je laadpalen kan opzoeken is van dit laadpunt (nog) geen spoor te bemerken.  

In 2016 werd door een collega van CD&V reeds een vraag gesteld over een laadpunt op het Persynplein. Blijkbaar gebeurt de plaatsing van laadpalen op het openbaar domein in overleg tussen de gemeente en Eandis. Eandis staat in voor de installatie en de gemeente zorgt voor een belijning met 2 parkeerplaatsen.    

Mijn vragen :

Is dezelfde procedure gevolgd voor de laadpaal op Overslag? 

Zijn er nog bijkomende laadpalen gepland in Wachtebeke? 

Zal er nog een aangepaste belijning volgen en eventuele communicatie naar de burgers?  Alsook vermelding  van dit nieuwe laadpunt op websites waar je laadpunten kan opzoeken? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Deze laadpaal is nog niet in dienst. Er is belijning en een signalisatiebord voorzien. Zodra alles in orde is zal dit dan ook meegedeeld worden langs de standaard kanalen. Zoals reeds vroeger gemeld heeft Eandis 3 laadpalen voorzien in Wachtebeke, voor de derde laadpaal is nog geen locatie bepaald, suggesties zijn steeds welkom.

Vraag raadslid Ireen De Pauw: onderhoud wegbermen tijdens uitvoering openbare werken 

Tussen het ogenblik dat de nutsmaatschappijen langskomen om voorbereidende werken uit voeren en de eigenlijke uitvoering van de werken gaan soms maanden en zelfs jaren voorbij.   

We denken bijvoorbeeld aan de voorbije of lopende voorbereidende werken in de Meersstraat en Walderdonk. De bermen worden daarbij omgewoeld met vaak een welige onkruidgroei tot gevolg.  

Mijn vraag: kan bij het groenonderhoud ook rekening gehouden worden met deze wegen ?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

De werken van de nutsmaatschappijen in Meersstraat en Walderdonk zijn gestart in maart 2018, dat is ondertussen zo’n 3 maanden geleden. De stelling van de N-VA-fractie dat er na beëindiging van voorbereidende werken jaren overheen gaan voor de eigenlijke wegwerkzaamheden starten is een kwakkel. 

Voor en na werken blijft de wegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van de bermen langs de weg. De overheid die verantwoordelijk is voor een bepaald trajectdeel zal dit in alle omstandigheden,  op basis van het bermdecreet en volgens de regels van de kunst,  onderhouden.

Vraag raadslid Sanne Alexander: nieuw OCMW-gebouw 

Een vorige gemeenteraad werd gesteld dat er vanaf 2025 een nieuw OCMW-gebouw zal nodig zijn. Wat is de motivatie van deze bewering? 

Antwoord Schepen Urbain Meers: 

Het klopt dat we in 2025-2030 denken aan een nieuw gebouw of een grondige aanpassing. Technische problemen kunnen eenvoudig opgelost worden, het is correct dat we nu meer technische kosten hebben dan pakweg 10 jaar geleden. Dit kunnen we echter goed beheersen.

Het geen fundamenteler is, is dat de populatie van het rusthuis grotendeels veranderd is in vergelijking met 20 jaar geleden. Ons rusthuis is nog geconcipieerd als een ziekenhuis setting met grote gangen met kamers en grote gemeenschappelijke ruimtes. De dag van vandaag willen we veel meer op maat van de bewoners werken (zogenaamde leefgroepwerking), die vaak zeer hulpbehoevend zijn. We willen onze werking meer enten op de manier waarop bewoners hun tijd in het rusthuis willen doorbrengen. Ons gebouw is daar momenteel niet op voorzien en vormt een grote structurele beperking.

Tot slot zijn er heel wat wettelijke veiligheidsvereisten waaraan we momenteel niet voldoen maar waarvoor we uitstel hebben gekregen tot ongeveer 2030.

We vermoeden dat er een investeringskost van rond de € 10.000.000 nodig zal zijn voor een nieuwbouw met een optimale bezetting van een 100-tal bedden. Het is dus belangrijk om nu al na te denken op welke manier we dit kunnen financieren