INFOMARKT IN CULTUURHUIS WACHTEBEKE OVER OMVORMING R4

Administratie Wegen en Verkeer Vlaanderen (AWV) organiseert op maandag 24/04 tussen 16.00uen 21.00u een infomarkt in ons cultuurhuis op het Persynplein , voor alle geïnteresseerden. Dit over de geplande herinrichting van de R4 West( Wondelgem –Zelzate) en Oost ( Kennedylaan) .

 Iedere inwoner kreeg thuis een infofolder van AWV met enige uitleg over de plannen . Na de omvorming zullen er zo goed als geen kruispunten meer zijn op de R4 West en Oost.

En zullen er veilige  etssnelwegen zijn liggen langs en over/onder de R4.

Meer info kan je alvast lezen op dewebsite : www.wegenenverkeer.be/R4WO

Op maandag 24 april kan je meervragen stellen over het project op de infomarkt in de Krekenlandzaal van het Cultuurhuis tussen 16u en 21u. Kom gerust langs.

WAAROM IS DE OMBOUW NODIG?

Met de ombouw investeert de Vlaamse overheid in een vlotter een veiligere R4. De R4 West moet een vlotte verbinding garanderen tussen de E34/Nederland en de E40/E17, de R4 Oost zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van de havenbedrijven. Door het aantal knooppunten waar het verkeerde R4 kan op- en afrijden te verminderen, realiseren we niet enkel vlotter verkeer, maar maken we de R4 ook veiliger.

OOK DE LEEFBAARHEID IN DE KANAALZONE GAAT EROP VOORUIT.

Door op- en afritten te schrappen kunnen we het zwaar verkeer veel beter sturen en verkeer uit dewoonkernen weren. Door op heel wat plaatsen wel nog dwarsend ( ets)verkeer te voorzien blijft een goede en veilige verbinding tussen de woonkernen gegarandeerd.