Geslaagde eerste infovergadering voor inwoners Walderdonk en Meersstraat voor  werken N449

Grote opkomst van de inwoners uit Walderdonk Zuid en Meersstraat voor de eerste informatievergadering voor de werken aan de N449 tussen Zaffelare en kruispunt JFK in Zelzate. 120 aanwezigen krijgen alle info over de afkoppeling van het regenwater en rioolwater; Een tweede vergadering komt er als de aannemer is aangesteld. Vanaf maart 2018 beginnen de werken voor de nutsvoorzieningen. Die werken zullen 6 maand duren. 

Daarna komen de eigenlijke werken die een gehele vernieuwing inhouden op Walderdonk van riolering ,wegdek, verlichting ondergronds brengen, gescheiden dubbelfietspad en voetpad. Een luxe vergeleken met de huidige toestand. Maar het zal een aantal maanden overlast met zich meebrengen zeker voor zelfstandigen in deze straten. 

Steun hen door bij hen aan te kopen! De plannen zijn op de gemeentelijke website geplaatst. De betrokken buurtbewoners zullen telkens vooraf geïnformeerd worden via brieven aan huis. De aanwezigen dankten het panel van Aquafin, Watergroep, WAV, studiebureau voor de nuttige informatie met een warm applaus. Wordt vervolgd