Vraag van raadslid Sanne Alexander Resultaat informatievergadering autodelen 

Donderdag jl. vond een informatievergadering plaats i.v.m. autodelen. Als fractie zijn we heel erg blij dat de meerderheid dit idee en voorstel van CD&V Wachtebeke alsnog steunt en ermee aan de slag wil gaan. Welke conclusies trekt de gemeente uit deze infovergadering?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Midden 2017 organiseerde het college via het gemeentelijk informatieblad reeds een bevraging, waarbij bij de inwoners werd gepolst naar belangstelling voor een autodeelproject in Wachtebeke. Er meldden zich toen 70 respondenten waarvan 26 vrij zeker waren van deelname aan een autodeelsysteem. Helaas stelde de potentiële partner voorwaarden die voor onze gemeente onacceptabel bleken. De autodeelorganisatie waarmee het schepencollege nu in gesprek is volgt een ander business model en lijkt voor Wachtebeke wel een realistische partner te zijn. Om voldoende gegadigden te vinden voor het project worden er begin september bijkomend twee infomomenten georganiseerd waarbij belangstellende inwoners het systeem van Stapp.in krijgen toegelicht.

Vraag raadslid Myriam De Vos : Onderhoud gracht Schoolstraat; 

Er is ons gemeld dat de gracht in de Schoolstraat, tussen nr. 19 en 21 de gracht niet tot zeer weinig wordt uitgekuist. Ongeacht de gevolgen die dit nalaten met zich meebrengt, wordt het vuil dat uit de gracht wordt gehaald indien er dan toch wordt geruimd, achtergelaten in de voortuin van de aanpalende buren. We weten dat dit de bevoegdheid is van de polder, maar hoe zit het met de opvolging door het bestuur? Heeft de gemeente weet van nog andere, gelijkaardige gevallen of klachten?

Antwoord raadslid Linda Van Himme: 

Ik heb contact genomen met de expert ter plaatse: Dijkgraaf Lucien De Block. Aan iedere gracht moet er 5 meter zijn om deze degelijk te kuisen , dit is hier niet het geval! Ook veel andere grachten hebben te maken met dit probleem. Ter plaatse is er een vrachtwagen, het is moeilijk om deze persoon te bereiken en te overtuigen deze vrachtwagen te verplaatsen. Iedere gracht wordt 1 x per jaar gekuist, ook deze gracht, dit wordt gedaan als de vruchten van het land verdwenen zijn, zodanig dat er geen schade is voor de landbouwer? Dit is een gracht van derde cat dit wil zeggen dat alle kosten ten laste zijn van de gemeente! Droogte is een groot probleem vele grachten hebben last van wildgroei met name riet! Daarom krijgen sommige grachten een zomer maaibeurt. Deze gracht komt hiervoor niet in aanmerking. Bij de nieuwe plannen van de heraanleg van Overslag zal deze gracht geherprofileerd worden! Allemaal te zien op de nieuwe plannen!

Vraag van raadslid Sanne Alexander : Huishoudelijk reglement cultuurhuis. 

Op de agenda van deze gemeenteraad missen we een belangrijk punt, namelijk de aanpassing van het huishoudelijk reglement van het cultuurhuis. Graag enige motivatie over het uitblijven van de aanpassing die zo hard door de verenigingen wordt gevraagd.

Antwoord Schepen Evi Wuytack: Op vorige gemeenteraden heb ik voorgesteld dat jullie fractie dit punt op de agenda zou plaatsen van de RVB van het CH, dit is niet gebeurd. Ik heb dit punt zelf in de varia ter sprake gebracht zodat het besproken kon worden. Er is door de RVB geoordeeld om het reglement tijd te geven net zoals alle andere reglementen en geen aanpassingen te doen.

Vraag van raadslid Ireen  De Pauw 3 : werken op Walderdonk 

De signalisatie aan Ocas geeft aan dat de werken op Walderdonk zouden afgelopen zijn op 1 juni. Dat is niet het geval. Kan de signalisatie aangepast worden? En hoe lang zullen de werken nog duren ? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Momenteel is de aannemer bezig met de aanlegfase aan de onpare zijde, richting centrum. Tevens is men bezig met de huisaftakkingen over te koppelen van de oude op de nieuwe leiding aan de pare zijde. Zonder onvoorziene omstandigheden zal de volledige aanleg afgewerkt zijn tegen het bouwverlof van de firma Verbraeken Infra op 06/07/’18. 

Direct na hun bouwverlof, op 31/07/’18,  zullen de huisaansluitingen en eindkoppelingen ingepland worden. De hinder hiervoor is beperkt tot plaatselijke putten ter hoogte van de nieuwe en oude leiding. Op basis van de huidige planning zijn de nutswerken eind september afgelopen. Aan de aannemer is gevraagd de voorsignalisatie ter hoogte van de Ocasrotonde en de Slagmanstraat in Lochristi aan te passen.