ANTWOORDEN OP VRAGEN GEMEENTERAAD

Vraag raadslid Ronny Droesbeke :Fietssnelweg 

Hoewel er eigenlijk nog niet op mag worden gefietst, wordt dit verbod genegeerd en maken mensen reeds gebruik van dit fietspad. Komende van Peene, richting Heidebos is dit punt heel erg gevaarlijk. Snoeien van de zijbegroeiing zou het zicht al merkelijk verbeteren. Worden er stappen ondernomen om de veiligheid op dit, en andere kruispunten van de fietssnelweg, te verbeteren? 

Antwoord Schepen Van Vlaender: 

Het snoeien en/of maaien van de bermen vormt een onderdeel van het bestek voor de aanleg van het fietspad op de vroegere spoorwegzate. Het verwijderen van de bermbegroeiing in de Heidestraat staat opgenomen in de werkplanning van de aannemer tijdens de laatste werkweek van december.

Vraag raadslid Sanne Alexander :Onveilige situatie t.h.v. Puyenbroeck 

We weten dat deze baan geen gemeentelijke bevoegdheid is, maar we willen toch vragen aan het gemeentebestuur om bij de bevoegde instanties aan te dringen om op het stuk tussen de Verbindingsbaan en Stenenbrug (achterkant Puyenbroeck), op z’n minst een belijning langs de zijkant van de baan aan te brengen. In het donker creëert de absolute afwezigheid van verlichting, belijning en/of reflectoren in de bermen immers een onveilige situatie. Kan het gemeentebestuur zich hierachter scharen en wil het engagement opnemen hiervoor bij de juiste instanties haar invloeden uitoefenen? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

De deputatie van Oost-Vlaanderen heeft een verknoping van de bovenlokale functionele fietsroute goedgekeurd die het fietspad op de voormalige spoorwegzate via de Puttestraat, Kalvebrug en Stenenbrug verbindt met de Hoekstraat in Lochristi. Tussen parking 2 van het domein en Stenenbrug (Lokeren) wordt door de Provincie in 2017 een vrij liggend tweerichtingsfietspad aangelegd van 3 meter breed. In de tweede helft van 2017 kunnen fietsers daar gescheiden van de rijbaan tot aan Stenenbrug rijden en dit verhoogt het comfort en de veiligheid voor de zwakke weggebruiker aanzienlijk op dit traject. 

Tijdens het eerstvolgend overleg met de diensten van de provincie zal het college bekijken als het wenselijk is nog bijkomende ingrepen te voorzien om de verkeersveiligheid te optimaliseren

Vraag raadslid Rita De Block :Drukte op kruispunt Groenstraat-Walderdonk 

Door de moeilijke doorstroom van het verkeer op het rondpunt aan OCAS word de Groenstraat heel intens gebruikt tijdens de ochtend- en avondpiek. Door via Sint-Kruis-Winkel van en naar Gent te gaan kan de OCAS-rotonde vermeden worden. Daardoor ontstaan soms lange files en gevaarlijke verkeersituaties aan het kruispunt Groenstraat-Walderdonk. Kunnen hier geen tijdelijke lichten worden geplaatst om de veiligheid te garanderen ? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Het plaatsen van verkeerslichten op de N449,  ter hoogte van de Groenstraat,  wordt door het gewest niet toegestaan. Een week nadat de werken in het Dorp zijn gestart werd de verkeerssituatie, samen met de politie en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), reeds een eerste maal geëvalueerd. Nadien werd in consensus besloten voorlopig geen bijkomende maatregelen te nemen. Wel wordt de situatie frequent gemonitord. Verkeerslichten op die locatie worden door AWV uitgesloten omdat deze lichten een aanhoudende belemmering vormen voor de verkeersdoorstroming op de gewestweg