Grote opkomst voor infovergadering van Gouverneur over Moervaartvallei

Ondanks het warme weer zat de grote zaal in de 4 Seizoenen afgeladen vol voor de infovergadering over de Moervaartvallei die georganiseerd werd door  gouverneur Jan Briers. 

Wie langs de Moervaart fietst of het provinciaal domein Puyenbroeck bezoekt, verwondert zich over het gave, open landschap, met weidse gezichten en met bomenrijen als blikvangers. Met een nieuw strategisch project voor de Moervaartvallei slaan de lokale natuur- en landbouworganisaties samen met de provincie Oost-Vlaanderen, de Gentse haven, de Vlaamse overheid en de gemeenten Gent, Moerbeke en Wachtebeke de handen in elkaar om de vele kwaliteiten van dit landschap te versterken. Een mooie Moervaartvallei is een troef voor landbouw en natuur maar ook voor de bewoners en de horeca uit buurdorpen en het op fietsafstand gelegen Gent. Het strategisch project wil die ambitie waar maken.

Er werd veel info gegeven over de huidige stand van zaken door medewerkers van diverse overheidsorganen en van de Boerenbond, ABS, Natuurpunt . Daarna was het vragenronde waarin veel vragen werden gesteld en beantwoord.

Het huidige ontwerp is niet te vergelijken met de oorspronkelijke plannen van meer dan 10 jaar geleden waarbij 205 ha zou worden werden omgezet naar natuurgebied als compensatie voor de haven. Het onder water zetten van gronden is van tafel. Nu gaat het enkel over 22 ha gelegen tussen Heidebos en Etbos. De historische “tegenstanders” natuur en landbouw sloten, enkele maanden geleden,  in het algemeen belang, een akkoord over een ontwerp. Vanuit de betrokken gemeentebesturen, vooral van uit Wachtebeke,  kwamen er reacties op dit akkoord  en na vele gesprekken  werden er nog bijsturingen bekomen. Na de infovergadering die gisteren doorging, gaat het voorontwerp van het project nu naar de Vlaamse regering. Na goedkeuring start het openbaar onderzoek met een infomarkt. Op deze infomarkt zal iedereen zijn mening kunnen geven en opmerkingen kunnen indienen. Na een eventuele bijsturing zal de Vlaamse regering daarna het plan definitief goedkeuren.  De presentatie van de gouverneur en verdere  info kan je binnenkort vinden op de website : 

http://gentsekanaalzone.be/project-moervaartvallei/

Ook op de gemeentelijke website van Wachtebeke en Facebookpagina zal steeds actuele informatie te vinden zijn over de stand van zaken en de infomarkt  .