Vraag raadslid Etienne Fermont : Veiligheid .

Aan de kruispunten Parklaan-Stationsstraat en  Azalealaan-Rechtstro blijven de problemen met het  hinderlijk parkeren voortduren. Door het aanbrengen van gele belijning zou het over een bepaalde lengte verboden worden te parkeren aan de post, in de Stationsstraat en  aan de apotheek in de Azalealaan. Kan er een oplossing komen voor dit probleem?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

In de budgetwijziging die tijdens deze raadszitting is goedgekeurd is o.a. budget voorzien voor een nieuw belijningsdossier. Tijdens één van de komende collegevergaderingen wordt de inventaris van de aan te brengen markeringen besproken. De voornoemde locaties maken deel uit van deze inventaris. Het is de bedoeling deze belijningen in het najaar te laten uitvoeren.

Vraag raadslid Ronny Droesbeke 3: Sluipverkeer.

Er is ons gemeld dat er in  de wijk “De Bergen”  sluipverkeer plaats vindt om de palen geplaatst in de  toegangsweg  van de Stationsstraat naar de wijk te mijden. De auto’s rijden over het fietspad en het vrije bouwperceel en mijden zo de geplaatste palen. We vragen dan ook de palen te verplaatsen, verder naar de Stationsstraat toe, waardoor er geen autosluipverkeer meer mogelijk zal zijn. Daarnaast werd ons melding gedaan van het vele sluipverkeer dat deze nieuwe verkaveling gebruikt om de drempels in de Stationsstraat te mijden. Is het gemeentebestuur hiervan op de hoogte en wat plant het te ondernemen om hieraan een oplossing te bieden?

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Er wordt gebruik gemaakt van een privéterrein om een toegangsweg tot de wijk “De Bergen” welke afgesloten is met paaltjes te omzeilen. De gemeente gaat geen extra afsluiting plaatsen op het privéterrein, mag ook niet en ook is het verplaatsen geen optie daar dit hinder veroorzaakt voor de bewoner van dit straatje. Om minder sluipverkeer door deze wijk te verkrijgen zullen de drempels aangepast worden in de  Stationsstraat zoals de drempels dorp/pottershoek zijn aangepast. Er zijn reeds meerdere offertes opgevraagd maar nog geen aanvaardbare ontvangen. Aannemers hebben tegenwoordig vrij veel