Eerste ondergrondse glascontainer op Overslag geplaatst

Het is gedaan met het gekletter van glas als je de resten van een zwaar familiefeest in de glasbak gaat kieperen. Sinds kort kan het ook ondergronds. Op  het Van Puyveldeplein ( op Overslag) staat nu een ondergrondse glasbak. Minder lawaai, neemt minder ruimte in, en minder bepalend voor het uitzicht van de omgeving.

 

Schepen Piet Penneman bevestigt: "De ondergrondse glasbak is het resultaat van de samenwerking tussen de gemeente Wachtebeke  en de afvalintercommunale  IDM. We hebben alle bestaande sites bekeken en onderzocht of ergens een site met een glasbol kon aangepast worden naar een ondergrondse glascontainer".

"Nogal wat van de bestaande sites kwamen niet in aanmerking. Het heeft uiteraard geen zin om slechts één bol ondergronds te brengen op een site waar er meerdere bollen nodig zijn". Heel wat plaatsen waren niet haalbaar omdat er te veel ondergrondse leidingen lagen.  De site op het Van Puyveldeplein  leek ons de ideale locatie."

Het Wachtebeekse gemeentebestuur sluit niet uit dat men dergelijk systeem in de toekomst zou kunnen aanraden en toepassen in grote meergezinswoningen.