Wachtebeke - Fase 2 dorpskernherinrichting 

(tussen Dorp 35 en kruispunt Meersstraat)

De start van de werken is voorzien op 14 november 2016.

In de eerste fase wordt er gewerkt aan de zuidkant Dorp (kant van het gemeentehuis, de Kerk, inclusief de school, kinderopvang en de volledige zone voor de Vierschaar tot de pastorie). Er wordt gewerkt vanaf de pastorie in de richting van de Meersstraat. Ter hoogte van het kruispunt Meersstraat/Dorp wordt zo’n 10 dagen met verkeerslichten gewerkt, een exacte timing kan nog niet meegedeeld worden (dit is op het einde van fase 1).

Het éénrichtingsverkeer in de Kerkstraat wordt behouden, maar uitrijden is enkel mogelijk in de richting van het Dorp (niet naar Sint-Kruis-Winkel), en via de Noordzijde (kant van de pare nummers). Doorgaand verkeer ter hoogte van Dorp van en naar Sint-Kruis-Winkel is niet meer mogelijk.

In de werkzone wordt het voetpad langs de gevels zo lang mogelijk behouden. Het voetpad wordt op een veilige manier afgeschermd. Fietsers moeten afstappen en kunnen verder met de fiets aan de hand. Er wordt een oversteekplaats voor voetgangers voorzien, deze wordt verplaatst naargelang de werken vorderen. 

OMLEIDING

Voor het doorgaand verkeer wordt er een omleiding voorzien via Merelstraat – Groenstraat – Walderdonk – Rechtstro -  Smishoek/Lindestraat/Godshuisstraat (en omgekeerde richting).

 PARKEREN

Er zijn alternatieve parkeermogelijkheden:

-Parking Kringenhof (Kerkstraat)

-Parking Dr. J. Persynplein

-Parking OCMW-site (Godshuisstraat)

 DUURTIJD

Op heden is vooropgesteld dat fase 1 al zeker tot februari 2017 zal duren. 

De veilige voetgangersoversteek wordt wel nog verplaatst naargelang de vordering van de werken.

Vervolgens start de tweede fase. 

Dan wordt er gewerkt aan de Noordkant van Dorp (kant van de pare nummers), en wordt de Kerkstraat een doodlopende straat (plaatselijk verkeer, in- en uitrijden via Walderdonk), en is er absoluut geen autoverkeer meer mogelijk via Dorp. Meer gedetailleerde informatie volgt op een later tijdstip.

OPENBAAR VERVOER

De halte ter hoogte van Dorp wordt afgeschaft.

Lijnen 49/ 76 zullen niet via de lus Warande rijden.

Lijn 73 zal rijden via een lus Azalealaan – Rozenlaan – Parklaan – Stationsstraat – Rechtstro. 

De meest recente informatie is te vinden via de gemeentepagina van Wachtebeke op de  website van De Lijn https://www.delijn.be/nl/gemeenten/gemeente/wachtebeke

Het omleidingsbericht zal op deze pagina ook raadpleegbaar zijn.

In bijlage vindt u de omleiding van De Lijn.

CONTACTGEGEVENS

  • Matthew Geirnaert (Projectmanager RioPact) 0494/40.74.22 matthew.geirnaert@aquafin.be
  • Vicky Goossens (Technische dienst) 09/337.77.31 vicky.goossens@wachtebeke.be
  • Pieter Dhaene/Pieter De Winter (projectleiding Aclagro NV) 09/370.75.10

Als u iemand op de werf wilt aanspreken, dan richt u zich tot de mensen met de witte helm, enkel zij kunnen de correcte informatie geven