HET WIJKPLATFORM OVERSLAG AAN HET WERK

Het wijkplatform Overslag ( Be /Ned) is druk bezig met zijn eerste project . Het inrichten van een verwaarloosd pleintje aan het Van Puyveldeplein. Er is nog veel werk te verzetten . Maar ze zijn tevreden dat er al volop gebruik gemaakt wordt van de zitbank en tafel, dat er al kinderen spelen in de zandbakken. Maar het werk is nog niet af. Trots kunnen ze (zie foto hieronder) het eerste resultaat presenteren. Proficiat aan de ploeg van Hilaire De Craecker.

Om jullie nieuwsgierigheid voor een klein stukje in te vullen: er liggen 2 boten. Ze symboliseren de nauwe banden tussen België en Nederland . De boten verwijzen naar ons wapenschild en de oorsprong van Overslag, een overslagplek voor goederen. Daarnaast zijn er ook picknickbanken, een toeristisch infobord,....Ze willen ook de oude Oostenrijkse grenspaal op het pleintje herwaarderen. Een plaatselijke tuinarchitecte tekende de plannen uit. De pick-nick plaats beheerst het parkje . Er komt een draad omheen met hekje en terras. De bomen zorgen voor schaduw (als het nodig is) . Er komen voor de kinderen ook nog schommels. De gevel wordt ook aangepakt via een sponsor. De werken zullen deels dit jaar en in 2017 uitgevoerd worden om financiële redenen.