BIRGIT VAN BAMBOST ALS KINDERBURGEMEESTER VERKOZEN

Men was noch een beetje zenuwachtig bij de eeda egging als gemeenteraadslid , maar later namen ze allen vlot het woord, de kersvers verkozen raadsleden van de 5 Wachtebeekse Scholen. Eén raadslid was ziek, en die zal de eed a eggen op de eerste echte of ciële kindergemeenteraad in maart 2017.

Er zitten 9 meisjes in de gemeenteraad en 6 jongens. 3 raadsleden per school. Er boden zich 3 kandidaat burgemeesters aan. Er kwamen 2 stemronden aan de pas, omdat in de eerste

stemronde we een gelijke score noteerden. Uiteindelijk haalde Birgit van Bambost het met 8 tegen 6 stemmen in de 2de ronde. Ze kreeg van de grote- mensen-burgemeester Rudy van Cronenburg de burgemeesterssjerp overhandigd.

Ouders, familie, leerkrachten beluisterden met erheid de voorstellen van de jonge raadsleden rond verkeer, speelplaatsen, aandacht voor mindervaliden, propere pioniers en vrijwilligerswerk . De nieuw burgemeester sloot de eerste zitting indrukwekkend af met een heel mooi warm betoog voor de rechten en kansen van onze kinderen.

Een mooi initiatief, vonden alle aanwezigen. Meer foto’s in de pers en op de facebook pagina van de gemeente ( Frans Dhoore)

Meer info bij jeugdconsulent Geoffrey DeHaen, die secretaris is van de kindergemeenteraad. jeugddienst@wachtebeke.be