Dit is een artikel uit de nieuwsbrief (alle ander artikels kan je lezen via de bijlage) :

WACHTEBEKE DOET MEE AAN ACTIE TEGEN SUIKERZIEKTE 

Binnen België wordt dit project uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Gent (Vakgroep Bewe- gings- en Sportwetenschappen). 

Het Feel4Diabetes-project heeft als doel om diabetes type 2 te voorkomen in jonge gezinnen met kinderen uit het eerste tot derde leerjaar van het lager onderwijs. De belangrijkste factoren zijn het werken aan een gezon- de manier van leven, namelijk gezond eten, voldoende bewegen en minder zitten. 

Naast de gemeenten Zelzate, Beernem, Maldegem, Sint-Laureins en Eeklo werd ook de gemeente Wachtebeke geselecteerd voor dit project. Het Feel4Diabetes-project zal plaatsvinden in scholen en gezondheidscentra (vb. CLB) in uw buurt. 

Via vragenlijsten zal het eetgedrag en beweeggedrag van ouders en kinderen in kaart gebracht worden en de kinderen zullen in de school gemeten en gewogen worden. Ouders, die een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2, zullen de mogelijkheid krijgen om gratis verdere bloedanalyses en lichaam- smetingen te laten uitvoeren in een locatie in de buurt en krijgen nadien een welverdiend ontbijt en informa- tie rond beweging en gezonde voeding. 

De eerste metingen zullen uitgevoerd worden van maart 2016 tot juni 2016. In totaal zal het project lopen over drie jaren, waarbij er in totaal drie meetmomenten zullen plaatsvinden (elk jaar van maart tot juni). Heel wat ouders van kinderen van het eerste, tweede of derde leerjaar zullen via de school van de kinderen een uitnodiging krijgen om deel te nemen. We hopen dat er zoveel mogelijk inwoners van Wachtebeke meedoen. 

HET FEEL4DIABETES- TEAM - ONDER LEIDING VAN PROF. DR. GREET CARDON