PERSONEEL VAN GEMEENTE EN OCMW MAG GRATIS DE FIETS OP

Het Wachtebeekse gemeentebestuur denkt groen en wil haar personeel op de ets krijgen. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraadszitting.

“We willen alle personeelsleden, zowel van de gemeente als van het OCMW, onder bepaalde

Voorwaarden een ets ter beschikking stellen", verduidelijkt mobiliteitsschepen Rudy Van Vlaender (Anders). "Onze mensen krijgen, als ze in het project stappen, een ets aangeboden om te gebruiken voor zowel het woon-werkverkeer als voor privégebruik.”

“Om in aanmerking te komen, moeten ze zich wel engageren om de ets minstens vier jaar te gebruiken", gaat de schepen verder.

"Jaarlijks moeten ze minstens veertig ritten van thuis naar het gemeentehuis maken.

De bestaande etsvergoeding blijft gehandhaafd. Er werden aparte regelingen uitgewerkt

voor wie voltijds en voor wie deeltijds werkt.”

De baanbrekende maatregel komt er volgens Van Vlaender door de bezorgdheid om het klimaat, als signaal naar de bevolking en als een deel van de personele bezoldiging.

“In totaal komen een honderdtwintig mensen in aanmerking", besluit de schepen.

“We hopen op een grote respons binnen de doelgroep.”

POSITIEF

Alle raadsleden reageerden alvast positief op het voorstel. Toch onthield de CD&V-fractie zich bij de stemming.

"Maar niet omwille van het idee zelf, stelt fractieleidster Sanne Alexander:” We hadden het aantal verplichte ritten graag hoger gezien.” Het plan kost de gemeente Wachtebeke in totaal overigens zo’n 265 euro per ets.