Vraag raadslid Ireen De Pauw  : STAVAZA nooduitgang kerk Overslag 

Om de kerk van Overslag te gebruiken voor evenementen moet er een nooduitgang komen en voor het installeren van die nooduitgang dienen er een aantal graven te worden verplaatst.   Wat is de STAVAZA in dit dossier ? 

Antwoord schepen Jacques De Smet:  

De eerste graven kunnen verwijderd worden. Voor de verwezenlijking van de nooduitgang was het noodzakelijk een rij graven te verwijderen. Het 2e graf dichtst bij de kerk is reeds weg, het eerste zal binnenkort verwijderd worden. Hiervoor is toestemming gekregen van de nabestaanden. De 8 resterende graven zullen begin oktober verwijderd worden, de aankondigingstermijn van 1 jaar voor verwijdering zal dan verstreken zijn.

Hierbij de planning voor de werken aan de nooddeur in de kerk van Overslag. 

1ste fase : uitbreken houten zitbank en wand : mei

2de fase : uitslijpen deurgat en metselwerken : 1ste week augustus

3de fase : plaatsen nooddeur en afwerken : september

In 2de en 3de fase zijn elektriciteitswerken noodzakelijk

De werken zullen gedaan eind september 2016.

Vraag raadslid Rudy Van De Velde : burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

Klopt het dat Wachtebeke de intentie heeft om de emissie van doorgaan auto- en vrachtwagenverkeer op de gewestwegen buiten beschouwing te houden ?   Is de intensiteit van het verkeer niet één van de belangrijkste bronnen van Co2-uitstoot in Wachtebeke ?  Betekent dit dat we van mening zijn dat we op gemeentelijk niveau hierop geen enkele impact kunnen hebben ? 

Antwoord schepen Piet Penneman  :

De gemeente Wachtebeke is nog niet gestart met de opmaak van een klimaatplan en bijhorend actieplan.  Er zijn op dit moment dus nog geen keuzes gemaakt over welke CO2-uitstoten al dan niet zullen worden meegerekend.  Er zou inderdaad kunnen geopteerd worden om bijvoorbeeld de emissies van personen- en vrachtwagenverkeer op snelwegen niet mee te rekenen.  Dit omdat er op de snelwegen hoofdzakelijk doorgaand verkeer zit, waarop je als gemeente weinig of geen invloed hebt.  In het klimaatplan voor het Waasland is beslist om het verkeer op de snelwegen niet mee te rekenen, en ook de landbouwuitstoot van methaan (opslag mest en ‘uitstoot’ dieren) wordt in dit plan niet meegerekend. De keuze om bepaalde zaken al dan niet mee op te nemen in de CO2-inventaris kan wel degelijk een grote impact hebben (dit zowel naar de grootte-orde van de uitstoot, als naar de verdeling van de uitstoot volgens de verschillende sectoren).  Voor 2011 bedraagt de CO2-uitstoot in Wachtebeke (inclusief verkeer op snelwegen) ongeveer 41.500 ton, de CO2-uitstoot zonder het verkeer op snelwegen bedraagt ongeveer 23.500 ton. 

Vraag raadslid Ronny Droesbeke:Snoeien van bomen in de Warandewijk 

In de Warandewijk zijn een groot aantal bomen gesnoeid o.a. platanen. Op het einde van de Nachtegaalstraat zijn een aantal platanen met volle kruin blijven staan. De dichtstbije inwoners stellen de vraag waarom het snoeien plots gestopt is, vooraleer alle bomen afgewerkt werden. Indien de reden is dat het te laat op het seizoen werd voor het “welzijn” van de bomen, zou beter getimed moeten worden, zodat het snoeiwerk

Antwoord raadslid Sonia Van Lierde: 

in de winterperiode zijn naast het afgesproken kappen van de 115 bomen ook geplande snoeiwerken uitgevoerd. De snoeiwerken in de Warandewijk zijn gestart op 11 januari 2016. Normaal gesproken gingen de snoeiwerken vroeger uitgevoerd worden maar de  weersomstandigheden  lieten dit niet toe.

We hebben een heel nat najaar gekend en de locatie achter de Nachtegaalstraat was toen al heel drassig. Aangezien de snoeiwerken worden uitgevoerd met een hoogwerker op de vrachtwagen is het onmogelijk om werken uit te voeren op een drassig grasveld.

 Op 14 maart ( wat al laat is) hebben we op deze locatie nog enkele bomen kunnen snoeien maar niet zonder problemen. Op 15 maart reden we ons constant vast in de modder en moest de bulldozer de vrachtwagen vooruit trekken.

De werkleider  heeft de werken laten stilleggen omdat het niet veilig en onverantwoord was verder te werken.

Er zijn 115 bomen van de 140 gesnoeid in werkelijk barre weersomstandigheden.

 De bomen konden daarna niet meer gesnoeid worden omdat de bomen in bot kwamen te staan en de sapstroom op gang is gekomen.

Indien men dan nog de bomen zou  snoeien dan is de kans groot dat deze zullen sterven of ernstige schade zullen oplopen. De gemeente heeft zich geëngageerd om de snoeiwerken uit te voeren in het najaar.