OPENBAAR ONDERZOEK I.V.M. DE PLAATSING VAN 2 WINDTURBINES IN WACHTEBEKE

Info op maandag 13 juni , verschillende sessies na elkaar van 17u30 tot 20u in Keurezaal , in Cultuurhuis Safarken De firma ENGIE Electrabel heeft recent een bouw- en milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van 2 windturbines in Wachtebeke (locatie ten zuiden van de N49/E34, tussen Langelede en Ramonshoek). Om het project toe te lichten aan omwonenden en andere geïnteresseerden organiseert de firma ENGIE Electrabel daarom een informatiesessie. Deze zal doorgaan op maandag 13 juni 2016 in de Keurezaal van het GC Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6 (doorlopend van 17:30u tot 20:00u).

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van de Vlarem-milieuwetgeving zal zowel voor de stedenbouwkundige aanvraag als voor de milieuvergunningsaanvraag eerstdaags een openbaar onderzoek worden opgestart. Het openbaar onderzoek zal via aanplakking en publicatie worden bekendgemaakt. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen beide aanvraagdossiers op het gemeentehuis (tijdens de openingsuren) worden ingekeken.

Voor meer informatie over deze aanvraagdossiers kan steeds contact worden opgenomen met de gemeentelijke dienst stedenbouw en milieu.

Er komen ook 8 windturbines op de terreinen van Arcelor Mittal , van Engie en Storm. Maar daarvoor loopt er geen openbaar onderzoek.