ANTWOORDEN OP VRAGEN  GEMEENTERAAD

vraag raadslid Sanne Alexander: Omgevingsfonds: 

Een omgevingsfonds kan worden opgericht om de kwaliteit van de directe omgeving rondom windturbines te verhogen. Provincie Oost-Vlaanderen werkte hiervoor samen met het strategisch project Oost-Vlaanderen Energielandschap die mogelijkheid uit. Wachtebeke heeft reeds enkele windturbines op haar grondgebied ingepland staan, en recent werden we nog geconfronteerd met plannen om ook elders in Wachtebeke windturbines op te richten. Is het gemeentebestuur bekend met de mogelijkheid tot het oprichten van een omgevingsfonds? Werden hiervoor ooit gesprekken gevoerd of was dit een piste die ooit al op tafel heeft gelegen? En wil het bestuur zich inzetten om dergelijk fonds op te richten voor toekomstige windturbines?

Antwoord Rosita Remorie: 

De mogelijkheid van een omgevingsfonds is bekend en eerder deze maand ook al besproken met onze milieuambtenaar.

Op dit moment is er enkel een omgevingsfonds voor het gebied Eeklo – Maldegem. 

We zouden de vraag kunnen stellen aan de provincie om ook voor Wachtebeke een dergelijk omgevingsfonds op te richten maar momenteel heeft dit voor hier weinig meerwaarde. 

Een omgevingsfonds is in principe enkel van toepassing op nieuw te bouwen windturbines.  

Het huidige windplan  van de provincie voorziet enkel in het westen van de gemeente een kleine zone waar windturbines kunnen worden geplaatst, nl. de zone waar nu 2 windturbines van Storm staan. Indien deze visie behouden blijft dan zouden er dus in Wachtebeke in de nabije toekomst geen bijkomende windturbines meer worden gebouwd.  

Het windplan van de provincie is op dit moment niet wettelijk bindend, projectontwikkelaars kunnen dus nog steeds proberen om ook buiten de gebieden van het windplan windturbines op te richten.  In Wachtebeke zijn er al 2 dergelijke aanvragen geweest, maar ze werden allebei geweigerd. Vooral omwille van de bezwaren van inwoners, maar ook omdat de inplanting niet in overeenstemming was met het windplan van de provincie.  Voor de provincie zijn havengebieden prioritaire zones voor het plaatsen van windturbines omdat ze in die zones weinig hinder veroorzaken voor omwonenden.


Het is dus niet onmogelijk dat er in de toekomst nog bijkomende windturbines zullen gebouwd worden in Wachtebeke, maar de kans lijkt op dit moment eerder klein.

Voorlopig zal er dus bij de provincie geen aanvraag ingediend worden voor het oprichten van een omgevingsfonds voor Wachtebeke.