Veel jonge gezinnen verlaten Leuven op zoek naar een betaalbare gezinswoning. De stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) hopen hen met de 'Leuvense stadswoningen' aan de Dijledelta toch in Leuven te houden.

'De omgeving van de Vaartkom ondergaat een enorme metamorfose, maar heel wat van de woningen die er gebouwd worden, zijn bijzonder prijzig', zegt schepen Mohamed Ridouani (SP.A). 'We moeten vermijden dat de Vaartkom een soort Monaco aan de Dijle wordt voor een select groepje dat het kan betalen. We willen voor de verschillende inkomens een aanbod realiseren. Daarom zijn we met ontwikkelaar Virix overeengekomen dat binnen de ontwikkeling DijleDelta in totaal veertig goedkopere stadswoningen komen.'

Ridouani, het Autonoom Gemeentebedrijf en Virix stellen nu de eerste vijf van die woningen ter beschikking. Het gaat om koopappartementen voor mensen die net te veel verdienen om gebruik te maken van sociale leningen, maar niet voldoende om zelf een zware lening aan te gaan. Twee appartementen liggen in het gebouw Eiland, drie in het gebouw Feestzaal. Beide panden worden momenteel gebouwd in het ontwikkelingsgebied.

'De appartementen kosten tussen de 270.000 en 310.000 euro, inclusief alle kosten', klinkt het bij Virix. 'Uniek is ook dat kopers de btw kunnen afbetalen in twintig jaar.'

Puntensysteem

De stadswoningen richten zich vooral tot jonge mensen die voor een langere periode in Leuven willen wonen. Ze worden verkocht op basis van een puntensysteem met drie criteria: de band van de kandidaat-kopers met Leuven, hun leeftijd en het gegeven of ze al een woning hebben. Hoe hoger de kandidaten scoren, hoe groter de kans dat ze een appartement mogen kopen.

Op 22 april vindt een infovergadering voor geïnteresseerden plaats. Tegen 29 mei moeten alle kandidaturen voor de eerste vijf stadswoningen ingediend zijn.

Volgend jaar

De appartementen moeten eind volgend jaar klaar zijn. Daarna worden ook de andere 35 stadswoningen gebouwd. 'We weten natuurlijk dat we het probleem van de dure woningen niet oplossen', zegt schepen Ridouani. 'Op de privémarkt hebben we jammer genoeg geen invloed. Maar door de stadswoningen aan te bieden, hopen we een aantal jonge gezinnen die uit de boot dreigen te vallen, een oplossing te bieden.'

HANNELORE SMITZ

© 2015 Corelio (Het Nieuwsblad)