Bibliotheek Mechelen trakteert met Dikke-truiendag bezoekers op een glaasje warme chocomelk.De Dikke-truiendag is een jaarlijkse sensibilisatiedag rond klimaatsverandering en ontstaan in 2005 na de goedkeuring van het Kyotoprotocol. De Dikke-truiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag.  

Aandacht hebben voor zuinig energiegebruik op verschillende domeinen en bij verschillende doelgroepen is voor het stadsbestuur erg belangrijk. In het kader van deze Dikke-truiendag wordt de hoofdbibliotheek als ‘klimaatgebouw 2007-2008’ in de schijnwerpers geplaatst.

De actie ‘klimaatgebouw’ verloopt naar analogie met de klimaatwedstrijd voor gezinnen. Ze wordt georganiseerd met ondersteuning van de intergemeentelijke vereniging IGEMO en loopt in Mechelen van 1 december 2007 tot 30 april 2008. Eén van de personeelsleden is ‘energiemeester’ en zorgt ervoor dat er besparingstips worden toegepast, dat er sensibiliserend materiaal wordt verspreid en dat de meterstanden genoteerd worden. De ‘energiemeester’ wordt ondersteund door de duurzaamheidsambtenaar en de energiecoördinator van de stad. Doelstelling is om tegen het einde van de campagne minstens 8% energie te besparen. De energiewinst wordt niet gerealiseerd door grote investeringen maar door gedragsveranderingen bij de gebruikers en eventueel kleine aanpassingen aan de regelingen van de verwarming, de verlichting, … die zichzelf onmiddellijk terugverdienen.

De actie loopt nog tot 30 april maar de eerste resultaten zijn bemoedigend: Tijdens de eerste twee campagnemaanden werd reeds meer dan 17% energie bespaart dankzij de personeelsleden die op een actieve en enthousiaste wijze meewerken aan de campagne.

Enkele voorbeelden van maatregelen:
> Extra aandacht om het licht niet onnodig te laten branden;
> Extra aandacht om deuren en ramen te sluiten;
> Afsluiten van PC’s en beeldschermen op het einde van de werkdag;
> Plaatsen van stekkerdozen met aan/uit schakelaar om sluipverbruiken te vermijden;
> Extra aandacht om radiatorkranen die manueel kunnen worden opengedraaid op het einde van de werkdag terug op hun basisstand te plaatsen;
> De werking en regeling van de thermostaten in het gebouw werd nagekeken;
> De poetsvrouwen hebben aandacht om niet functionele verlichting te doven.

Dikke-truiendag is voor het personeel de ideale gelegenheid om nog een extra inspanning te doen. De verwarming wordt wat lager gezet en de dikke truien worden uit de kast gehaald.  Maar ook de bezoekers van de bibliotheek worden gesensibiliseerd over de wijze waarop de bibliotheek aan energiebesparing doet en ze krijgen info en tips over hoe thuis of op school aan energiebesparing kan worden gedaan. Ze worden ook aangespoord om bij het gebruik van het gebouw zuinig om te springen met energie.

Als attentie krijgen de bezoekers een kop warme chocomelk aangeboden in herbruikbare bekers. Duurzaam handelen is voor de stad een belangrijk aandachtspunt. Naast energiebesparen is er ook aandacht voor ‘afvalvoorkoming’ en ‘eerlijke handel. Mechelen mag zich sinds vorig jaar FairTrade-gemeente noemen. Daarom wil de stad ook in 2008 een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van eerlijke handel. Het stadbestuur zal scholen en bedrijven oproepen om waar mogelijk over te schakelen op eerlijke producten. De aangeboden kop warme choco is alvast een afvalarme ‘voorproever’.