Steden en gemeenten veroorzaken wereldwijd 80 procent van de uitstoot van deze broeikasgassen en spelen daarom een hoofdrol in de strijd tegen de klimaatverandering. Voldoende reden voor sp.a-Dilbeek om een bevraging te organiseren over het DILBEEK KLIMAATACTIEPLAN 2020 . Wij kozen als locatie voor deze bevraging de Boerenmarkt Dilbeek omdat de basispijlers van deze Boerenmarkt de pijlers van elk Klimaatplan horen te zijn:
- Duurzame landbouw
- Leefbare familiale bedrijven
- Korte ketenafzet .
De bedoeling was om te luisteren dieper ingaan op nieuwe ideeën .
De bevraging leerde ons voornamelijk:
- Dat er een sterke behoefte is aan concrete actie, aan de handen uit de mouwen te steken "We weten het wel, laat ons er ons nu iets aan doen"
- Dat de mensen “ serieus” genomen willen worden. Enerzijds door de ruimte te krijgen om in actie te komen, anderzijds door goed geïnformeerd te worden.
Sp.a-Dilbeek gaat hier verder mee aan de slag om het bestaande Klimaatplan, dat goed in elkaar steekt, te verrijken met de inbreng van de vele ondervraagden