sp.a  Funda Oru (Schepen voor Welzijn) reikt op de foto de diploma's uit van de kinderen uit de wijk Lindeman die het VoorleesCollege van Het Berenhuis volgden.Ze kregen 4 namiddagen les in het lezen voor grote groepen om zo aan taalactivering te doen.Ze zijn nu gediplomeerd voorlezer van Het Berenhuis.De foto is gemaakt tijdens de Dag van de Moedertaal .Na de diploma- uitreiking hebben de kinderen de avond ook gepresenteerd. Met veel dank aan Gerlinde Gielissen  en Luc Meekers voor deze foto en info.