Maar liefst 806 directeurs van basisscholen haakten tijdens het vorige schooljaar af. De verzuchtingen zijn steevast dezelfde: te weinig omkadering, te veel werk. Eind oktober kwamen bij minister Hilde Crevits (CD&V) en bij de leden van de commissie Onderwijs enkele brieven toe van wanhopige schooldirecteurs. Eén directeur meldde fijntjes dat hij heel graag in detail wil vertellen waarom het beleid ervoor zorgt dat zo veel collega's de rol moeten lossen. Alleen: hij heeft er geen tijd voor.

Het aantal directeurswissels stijgt jaar na jaar. Waar tijdens het schooljaar 2014-2015 nog 877 van de directeurs stopten met hun functie (31%) , waren dat tijdens het schooljaar 2015-2016 er 958 (34%) en vorig schooljaar maar liefst 1.119 (39%). Dat blijkt uit recente cijfers die sp.a'er Steve Vandenberghe opvroeg bij de onderwijsminister. "313 van de 1.119 wissels gaan over directeurs die met pensioen gaan. Maar van de overige 806 wissels zijn er 396 helft te wijten aan ziekte, of bijna de helft", aldus Vandenberghe. "Dat cijfer ligt veel te hoog en is tekenend voor de werkdruk. Het is ook niet het eerste cijfer dat aantoont dat de directeurs van basisscholen het lastig hebben."

Opleiding

Sp.a diende een voorstel van resolutie in om schooldirecteurs beter te ondersteunen. De oppositiepartij pleit onder andere voor de ontwikkeling van een apart beroepsprofiel. "Want de competenties om een klas te leiden zijn niet dezelfde als om een school te besturen." De directeur moet voldoende administratieve omkadering krijgen, zodat de planlast verminderd kan worden en de taken gecentraliseerd bij de scholengroep of schoolgemeenschap. Sp.a ziet heil in het volgen van een directeursopleiding als essentiële voorwaarde voor een benoeming.

Dubbel werk

De meningen tussen sp.a en onderwijsminister Crevits lijken niet al te ver uiteen te liggen. De minister benadrukt weliswaar dat er al maatregelen zijn ingezet om de planlast te verminderen. "Concreet bijvoorbeeld moet een document dat al aan de ene overheid bezorgd werd, niet meer aan een andere gegeven worden. En de aangiften voor sociale risico's (arbeidsongevallen, ziekte) hebben we met de Vlaamse overheid overgenomen van de scholen." Net als sp.a vindt Crevits dat er moet worden ingezet op een goede voorbereiding en opleiding. "We hebben ook een onderzoek gevraagd rond stress en welbevinden bij schoolleiders." De minister is ook in overleg met de sociale partners over de functie van directeur.