Dirk is ‘een kind van de Muide’: hij bracht zijn eerste kinderjaren door in de Londenstraat, meer bepaald ‘op de koer’ van de Brandweerkazerne. Hij volgde lager onderwijs in de Carpentierschool bij de toenmalige directeur Georges Pauwels, die een legende werd op de Muide. Na de lagere school trok hij naar de Stedelijke Jongens Handelsschool in de Sint-Pietersnieuwstraat, waar de Muidenaar Marcel Barbé directeur was. Na twee jaar handelsschool ging hij naar het Stedelijk Bouw Instituut, waar hij de richting schrijnwerk/meubelmaker volgde.

In 1979, na zijn opleiding, ging hij werken, als 19-jarige, bij de Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen van de Stad Gent. Hij werd Stuurman op de Werkponton, die gelegen was bij het eiland Malem.

Tien jaar later ging hij werken bij diezelfde Stad Gent aan het werk als…grafmaker/-delver, en nog eens tien jaar later ging hij aan de slag bij de firma Watco (een firma uit Olen, met een filiaal in Zelzate), een bedrijf dat zich toelegde op iIndustriële reiniging. Hij zou er werken tot 2005. Vandaag werkt Dirk als trucker bij Air Product (hydrogene gassen).

Dirk is absoluut niet arbeidsschuw, integendeel. Tijdens die 37 jaren aan ’t werk, hebben ook honderden mensen hem aan de slag gezien als kelner, in allerlei cafés, restaurants en op allerlei feesten. Want ‘mensen bedienen’ gaat hem bijzonder goed af.

Dirk kwam bij sp.a Gent terecht via zijn vriend Willy De Raedt, die lid was van Spirit, onze kartelpartner in de jaren 2000 (in 2009 werd Spirit ontbonden en kwamen heel wat leden over naar sp.a, onder leiding van Annelies Storms en Jan Roegiers). Maar hij raakte ook goed bekend met onze partij via de bijeenkomsten in de Meibloemstraat, waar hij onder andere Jo Schelstraete leerde kennen. En omdat Dirk een echte vakbondsman is, leerde hij ook via de vakbond veel sp.a’ers kennen. Hij sloot zich uiteindelijk aan bij De Roos (Heirnis), waar Tom Balthazar voorzitter is en… Jo Schelstraete secretaris.

Ikzelf ken Dirk een 7-tal jaren. Hij is alom present op allerlei activiteiten in Gent - niet alleen van de sp.a trouwens. Vandaar dat hij een zekere bekendheid geniet in diverse kringen: partij en vakbond, maar ook in het provinciale voetbal en in de horeca. Hij is niet verlegen om een handje toe te steken - integendeel, daar kan ik getuigenis van afleggen. Bij de laatste verkiezing van het Gents sp.a-partijbestuur werd hij rechtstreeks verkozen, en dat wil wat zeggen… Er waren immers 33 kandidaten voor slechts 15 bestuursmandaten maar Dirk haalde het.

Dirk is geen flapuit; hij is eerder bedachtzaam, hij wikt en weegt zijn woorden, voor hij spreekt. En als hij spreekt, valt hij op, want hij is een rijzig man, door zijn lengte goed zichtbaar. Hij straalt het militantisme voor ons gedachtengoed werkelijk uit, zowel binnen het ABVV als in de partij. Hij is beleefd en zeer charmant… en voorwaar, vanop enige afstand heeft hij grote gelijkenissen met de legendarische Clark Gable.

(tekst: Marc Lootens)