“Er heerst een dubbele moraal binnen de eurozone”

Er wordt de Grieken veel verweten. De twee grootste dooddoeners zijn: ‘ze kunnen niet treffelijk belastingen innen’ en ‘ze weigeren te hervormen’. Uit de feiten blijkt evenwel iets anders.

Nieuwe wet tegen belastingontwijking

“De nieuwe Griekse regering heeft in maart van dit jaar een wet ingevoerd die belastingontwijking door Griekse multinationals aan banden legt”, stelt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. “Dankzij deze wet moeten Griekse multinationals, die belastingen ontwijken via een postbus in het buitenland, evenveel belastingen betalen als de lokale vennootschappen, namelijk 26%. Een duidelijke maatregel om belastingontwijking aan te pakken en lang niet de enige sinds de nieuwe regering aan de macht is. ‘Goed zo Griekenland, blij dat jullie inspanningen leveren om kapitaalvlucht tegen te gaan’, is dan de verwachte reactie vanuit Europa. Niets is minder waar, uit het laatste voorstel van de Trojka aan Griekenland blijkt nu dat men Griekenland de arm omwringt om die wet te schrappen. Hervormingen zijn blijkbaar enkel toegelaten als ze de Griekse bevolking pijn doen. Het grote kapitaal wordt telkens weer ontzien. De Trojka vraagt de Grieken om de vennootschapsbelasting voor de lokale ondernemingen te verhogen van 26% naar 28%, maar belastingontwijking door grote multinationals wordt blauwblauw gelaten. Er heerst een dubbele moraal binnen de eurozone.” 

Van der Maelen vermoedt politieke druk vanuit Nederland en Luxemburg om de Griekse belastingwet in te trekken. “De voornaamste druk komt uiteraard vanwege de belastingconsultants van de multinationals die de voorbije weken heftig tekeer gingen tegen deze nieuwe wet. Niettemin valt het wel op dat het meeste Griekse investeringsgeld wordt omgeleid via Nederland en Luxemburg, de landen waar respectievelijk Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem en Europees Commissievoorzitter Juncker hun postbus hebben staan.”

België kan Grieken helpen om belastingen te innen

Er staat op zijn minst 170 miljard euro aan Grieks geld op buitenlandse rekeningen. Het grootste deel van dat vermogen, zo’n 120 miljard euro, staat geparkeerd in belastingparadijzen, genre Luxemburg en Zwitserland. De rest zit verspreid over Europa. “Die kapitaalvlucht is uiteraard een slechte zaak voor de Griekse economie, maar dat kapitaal is niet helemaal verloren. Wij kunnen de Grieken helpen om belastingen te innen op de inkomsten uit die buitenlandse vermogens. Onlangs werd hiertoe in de commissie Financiën het (dubbel)belastingverdrag tussen België en Griekenland aangepast. Dit vernieuwd belastingverdrag verplicht de Belgische banken om het Grieks geld op hun rekeningen kenbaar te maken aan de Griekse staat. De inkomsten op deze vermogens kunnen vervolgens door de Griekse staat worden belast. Met dit nieuwe verdrag is er een wettelijke basis geschapen, nu volgt hopelijk ook de politieke moed om het in de praktijk om te zetten. Als België de automatische doorstroming van vermogensgegevens met Griekenland kan doordrukken en er bij Europa op aandringt hetzelfde te doen, kunnen we de Griekse economie een hoop ademruimte bezorgen. Met deze maatregel halen we het geld niet bij Yannis met de pet, maar bij de vaak superrijke Grieken die hun geld naar het buitenland hebben versluisd. Europa heeft geen reden om dit niet toe te passen, tenzij ook dit initiatief niet past in haar verborgen agenda”, besluit Van der Maelen.