Vorige legislatuur leek er een doorbraak te komen in dit dossier. Er kwamen hoorzittingen in de Senaat over de voorstellen inzake discreet bevallen. Even leek er ook een consensustekst te komen, maar die werd geblokkeerd door CD&V, cdH en N-VA. In het sp.a-voorstel kan een kind op latere leeftijd de moeder traceren, maar dan enkel als de moeder daar mee instemt. De moeder heeft dus voor sp.a-ster Karin Joriflée de eindbeslissing in handen met betrekking tot een eventuele vraag naar ontmoeting van haar biologisch kind. Voor de sp.a is dat belangrijk, want als de rechten van het kind boven die van de natuurlijke moeder komen te staan, dan dreigen (tiener)moeders terug de spreekwoordelijke kleerkast op hun kamer op te zoeken om hun kind ter wereld te brengen. Jiroflée wil liever niet terugdenken aan de dramatische vondsten van overleden baby’s in vuilbakken of emmers.

De schuif mag dicht

De organisatie Moeders voor Moeders heeft met de vondelingenschuif inderdaad de levens gered van een enkele baby’s, maar deze hedendaagse variant van het ten vondeling gelegde kind in de mand op de kerkdorpel kan niet meer anno 2015. Het sp.a-voorstel kan meteen aan de agenda van de bevoegde Kamercommissie komen. De hoorzittingen hebben we al achter de rug in de Senaat, de verslagen zijn opvraagbaar. Jiroflée kijkt uit naar constructieve amendementen van de meerderheidspartijen die vandaag schreeuwen voor een oplossing, maar een regeling in de vorige legislatuur tegen hielden. Tegelijk wil Jirioflée het geval van vondeling Jules aangrijpen om meer inspanningen te leveren waarbij zwangere radeloze meisjes en vrouwen in een vroeg stadium van de conceptie voldoende op de hoogte zijn van onze wetgeving inzake zwangerschapsafbreking. Maar nog belangrijker: een ongewenste zwangerschap vermijden begint bij kennis van - en toegang tot voorbehoedsmiddelen. Er is dus nog werk op de plank voor de beleidsniveaus die focussen op gezondheidspromotie en –preventie met bijzondere aandacht voor reproductieve rechten en gezondheid.
Met een steekvlam-voorstel reageren op alweer een vondeling en dat dan willen koppelen aan de lopende Kamerdiscussie inzake het opgeven van de anonimiteit bij sperma- of eiceldonatie kan niet voor Karin Jiroflée. Altijd dezelfde afstammingsdiscussies opstarten bij parlementaire bio-ethische dossiers maakt de dossiers alleen maar complexer en leidt zeker inzake discreet bevallen niet tot een regeling.