De Antwerpse districtsraad keurde gisteren het amendement van de sp.a fractie in die zin goed. sp.a-raadslid Chris Anseeuw pleitte voor een ruimere stedenbouwkundige visie op de hele wijk in plaats van het nu voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat op maat van de projectontwikkelaar is geschreven. Door de aanname van het amendement verstrekt het district Antwerpen opnieuw een negatief advies aan het stadsbestuur aangaande de plannen voor de Tolhuissite.

Het stadsbestuur wil het wanstaltige gebouw op de voormalige Tolhuissite op de Sint-Pietersvliet vervangen door twee torens van maar liefst 50 en 29 meter hoog, nadat eerst een ontwerp voor een toren van 90 meter al werd afgekeurd wegens te ingrijpend. Om deze torens te kunnen laten bouwen wil het stadsbestuur afwijken van zijn eigen hoogbouwnota, die zo dicht tegen de kathedraal en het stadhuis geen hoogbouw toelaat. Het stadsbestuur liet daartoe een zogenaamd postzegel-RUP opstellen, op maat gesneden van de projectontwikkelaar. ‘Regels zijn er in deze stad blijkbaar nog alleen voor wie zwak staat, niet voor wie geld heeft en in de vastgoedsector zit’, zegt Chris Anseeuw (sp.a).


Voor de Antwerpse sp.a moet de ontwikkeling van de Tolhuissite in een groter ruimtelijk kader worden bekeken, met respect voor de hoogbouwnota, met oog voor kwaliteitsvol openbaar domein en met actieve participatie van de buurtbewoners. sp.a hoopt het Antwerpse stadsbestuur deze keer wel rekening houdt met de districtsraad en aan de slag gaat met de constructieve voorstellen van zowel buurtbewoners als oppositie en meerderheid in het district Antwerpen. In een vorige adviesronde heeft het stadsbestuur het negatieve advies van het district gewoon naast zich neergelegd.