Bij de samenstelling van onze lijst gaan we uit van een evenwichtige vertegenwoordiging van jonge kandidaten samen met kandidaten met ervaring. Op de plaatsen 4, 5, 6, 7, 10 en 11 staan jonge mensen. Met Rick Jimenez, net 18 geworden, leveren we waarschijnlijk de jongste kandidaat van Merksem.

Op de plaatsen 1, 2, 3, 8, 21, 22, 24 en 25 staan kandidaten die vroeger reeds in de districtsraad of de gemeenteraad verkozen waren. Zij garanderen de continuïteit.

Ook culturele achtergrond speelt een belangrijke rol want we willen dat onze lijst een afspiegeling is van de bevolking van Merksem waar 1/3 van de inwoners van buitenlandse oorsprong is.

De kandidaten op onze lijst zijn ingebed in het sociale leven. Het zijn mensen die actief zijn in het verenigingsleven, in de vakbond, die allerlei beroepen vertegenwoordigen van verpleegster tot dokwerker, van trambestuurder tot sociaal-restauranthouder.

Niet minder dan 17 van onze kandidaten zijn actief lid of trekker in een Merksemse vereniging. Daarmee is de Merksemse socialistische lijst zonder twijfel de meest sociale lijst in ons district.

De Merksemse senioren zijn op onze lijst goed vertegenwoordigd met 5 kandidaten die 65+ zijn.

Op de kop en op de lijstduwersplaatsen hebben we aandacht gehad voor kandidaten die we extra in de verf willen zetten. 

Op plaatsen 24 en 25 staan beide uittredende gemeenteraadsleden van sp.a Merksem, Fatma Akbas en Greet van Gool. Zij ondersteunen vanuit deze plaats op een belangrijke manier onze districtslijst.

Als lijsttrekker tweede kolom staat Didier Vande Cauter die met zijn sociaal restaurant een belangrijke sociale rol vervult in het bestrijden van de armoede in Merksem.

Lijstduwer van de eerste kolom is Celle Van Haverbeke, bezieler van het Merksems Artiesten Kafe, die kunst in Merksem toegankelijk maakt voor iedereen.

Op plaats 3 staat uittredend districtsraadslid Mostafa Nassali, organisator van o.a. de jaarlijkse open iftar aan het districtshuis van Merksem.

De eerste vrouw op onze lijst is Dominique Kums op 2. Zij is de lokale voorzitster van sp.a Merksem en o.a. actief in het Afrikaans verenigingsleven.

Ten slotte is Gilbert Verstraelen lijsttrekker. Hij is uittredend schepen, voormalig districtsvoorzitter en was schepen en gemeenteraadslid in Antwerpen. Met hem garandeert de lijst continuïteit en ervaring.

Een waaier aan programmapunten:

 • Een groener Merksem: na de realisatie van Groen Hart Merksem willen we werk maken van de Groene Long Merksem en samen met de stad werk maken van het Laaglandpark, wat al te lang door de stad is uitgesteld.
 • Realisatie van de ecowijk na de afbraak van de IJzerlaanbrug. Ook dat dossier zit in een sluimerhoekje.
 • Geluidswerende maatregelen aan gans de autosnelweg, niet alleen tot Distelhoek.
 • Zone 30 in heel Merksem, buiten de verbindingswegen.
 • Een actief fietsenstallingsbeleid.
 • Veilige mobiliteit met voorrang voor de zwakke weggebruiker.
 • Verkeersremmende maatregelen waar nodig.
 • Meer openbaar vervoer op mensenmaat. Herstel van buslijn 650.
 • Stimuleren van onze diversiteit door meer ondersteuning van allochtone verenigingen.
 • Een nieuw winkelplan van de stad Antwerpen om het winkelaanbod en het horeca-aanbod in Merksem te verbeteren.
 • Sterkere ondersteuning van initiatief van het verenigingsleven en stimuleren van wijkcomités en wijkverenigingen.
 • Ondersteuning van de zwaksten onder ons door doelgerichte subsidies aan diegenen die zich bezighouden met de sociaal zwakkeren.
 • Sportdistrict Merksem verder uitbouwen met doelgerichte middelen.
 • Cultureel Merksem verder uitbouwen door de werking van CC en MerksemDok verder te ondersteunen en meer aanbod naar wijken te organiseren.
 • Veiligheid voor iedereen moet een evidentie zijn. We verwachten van de stedelijke overheid dan ook om enerzijds positieve acties te ondernemen voor buurten en groepen zoals preventieve beleidsmaatregelen, anderzijds om effectief op te treden tegen overlast.

sp.a Merksem gaat niet mee in het doemdenken waarmee peilingen en persberichten ons in een hoek duwen. We geloven in deze lijst en zijn potentieel.

Samen gaan we voor een sterk sociaal Merksem, een Merksem dat verbindt en niet scheidt. 

Opnieuw vooruit!