sp.a is voor het bevorderen van wereldwijde handel maar dan moet die handel bijdragen aan meer en eerlijk verdeelde welvaart, jobs en meer sociale bescherming en duurzaamheid. Handelsakkoorden zoals TTIP en CETA doen precies het omgekeerde.

Deze handelsakkoorden zorgen ervoor dat multinationals zomaar democratisch gestemde regelgeving kunnen aanklagen mocht die hun bedrijfsbelangen belemmeren. Het bedrijfsplan komt dus boven het algemeen belang van een land en haar inwoners te staan. “Dat moeten we ten allen tijde verhinderen”, zegt Kamerlid Dirk Van der Maelen. “Zo bestaat de vrees dat onze Europese normen qua voedselveiligheid opgegeven zullen worden ten voordele van de (minder strenge) Amerikaanse normen of is het onduidelijk wat de impact van de akkoorden zal zijn op de terugbetaling van geneesmiddelen.”

“Het middenveld wordt genegeerd, zowel door onze regeringen als door de Europese Commissie, terwijl voor de multinationals en de lobbyisten elke keer opnieuw de rode loper wordt uitgerold”, aldus Vlaams Parlementslid Güler Turan. “Zij hebben rechtstreekse toegang tot de Commissie en bepalen de agenda. De manier waarop de Commissie en de lidstaten koppig de vrijhandelsverdragen wil doorduwen, is niet te begrijpen en leert ons dat we te weinig kunnen rekenen op de Europese Commissie om het nodige tegengif te bieden tegen het populisme richting de Europese verkiezingen van 2019. Om de belangen van de multinationals te versterken zijn zij immers bereid risico’s te nemen ten koste van jobs, inkomens en welzijn van burgers die vandaag al angstig zijn over hun toekomst", zegt Dirk Van der Maelen.