Zo verwachtten de Kempense rusthuizen €59 miljoen euro’s aan subsidies, die ze nu dus niet meer krijgen. Jan Bertels, Vlaams Parlementslid, reageert verontwaardigd: “Er zou minstens een overgangsperiode moeten komen. Eerst dossiers van rusthuizen goedkeuren en dan plots zeggen dat het geld op is waardoor er geen toelagen meer worden uitbetaald. Dat is een contractbreuk van de overheid!”

Doordat de subsidies niet zullen worden uitgekeerd in 2015 zullen veel private ondernemers, VZW’S en OCMW-besturen hun plannen in de koelkast moeten steken. Niet alleen de uitgewerkte plannen voor nieuwbouw komen hierdoor in het gedrang, maar ook bestaande centra die nood hebben aan vernieuwing en modernisering.

Tot slot dekt een subsidie niet de gehele investering. Dat verschil in prijs werd dan doorgerekend in de ligdagprijs. Jan Bertels vreest door het verlies van deze subsidies een forse verhoging van de prijzen in de woon- en zorgcentra met daarbovenop groeiende wachtlijsten door een tekort aan plaatsen.