Dit kunnen we niet zonder jouw steun!

Wil je dit met ons concreet maken? Actief meewerken, een affiche ophangen of gewoon sympathisant?

Contacteer:
Cindy (sp.a) sandyroelandt@hotmail.com, 0478 22 27 87
Stefaan (Groen) Vrms78@gmail.com, 0471 34 98 94

facebook:
www.facebook.com/spaBerlareOvermereUitbergen/
www.facebook.com/GroenBerlare/

website:
berlare.s-p-a.be
www.groen.be/berlare

Betaalbare en kwaliteitsvolle rusthuizen, breder aanbod aan betaalbaar wonen, bestrijding van de sterk stijgende armoede, aanpak zwerfvuil, herwaarderen Donkmeer, veilige fietsen
voetpaden, aanpak gevaarlijke verkeerssituaties, beter openbaar vervoer, steun voor ALLE horeca en lokale ondernemingen, uitbouw sociale economie, promotie toerisme, inspraak van alle inwoners in het beleid, volledige openbaarheid van bestuur, strenge bestraffing van belangenvermenging, zorgzaam investeren in alle inwoners, ...