Voor zowel het basis- als secundair onderwijs werkte de Doe-boerderij een lessenpakket uit, vertelt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. Voor de allerkleinsten staat voelen, ruiken en proeven centraal. De oudere leerlingen ontdekken de boerenstiel van vroeger en nu van binnenuit. Abdij van Park wordt zo een unieke leerplek, in openlucht, voor onze kinderen.

Openluchtleren op een unieke plek

"Ter plekke echte problemen of vraagstukken oplossen boeit jongeren. Het maakt abstracte zaken tastbaar en begrijpelijk", verduidelijkt Ridouani. "Leren over natuur, techniek en landbouw op een toegankelijke en praktische manier lukt het best vanuit een echte leerplek, zoals de Doe-boerderij in de abdij. De stad sloot een overeenkomst met de Doe-boerderij om enerzijds het educatieve luik mee uit te werken en anderzijds de workshops betaalbaar te houden voor de scholen."

Workshops voor alle Leuvense leerlingen

De Doe-boerderij start nu, in samenwerking met Het Groot Open Veld, Landwijzer en De Wikke, met de eerste workshops, op maat van zowel kleuters, lagere schoolkinderen als middelbare scholieren. "De workshops voor kleuters en kinderen uit het eerste en tweede leerjaar spelen vooral in op de beleving met hun zintuigen", vertelt Els Claeys van De Doe-boerderij. "Via de koeien, schapen en konijnen op de boerderij en een bezoek aan de boeren op hun veld, leren de kinderen spelenderwijs over duurzame landbouw, de oorsprong van hun dagelijkse voeding en waarom we best zorg dragen voor de natuur."

Ook de oudere leerlingen uit de lagere school, uit de tweede en derde graad, kunnen leren over die thema's, door actief deel te nemen aan het boerderijleven. "Werken op het veld, de dieren eten geven, de stallen uitmesten, koken met de groenten die rechtstreeks van het veld komen... Met andere woorden: met beide voeten in het veld ontdekken hoe boeren werken", verduidelijkt Claeys.

Voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs richt de workshop zich op teambuilding, door samen verschillende opdrachten uit te voeren op de boerderij, het veld en bij de dieren, om elkaar en de groep te leren kennen. "Als afsluiter koken ze samen een maaltijd met producten die ze zelf geoogst hebben", vertelt Claeys enthousiast.

"We willen deze manier van leren, vanuit zoín unieke leerplek, ondersteunen omdat het motiverend werkt voor jongeren", zegt Ridouani. "De workshops van de Doe-boerderij zijn een mooie aanvulling op het bestaande aanbod in Abdij van Park, waar scholen ook terecht kunnen voor een bezoek aan de molenaar of het museum. Er wordt ook samengewerkt met de stadsimker die op de Abdij van Park een heel bijenhotel uitbaat, en waar kinderen heel wat kunnen leren over bijen en hun nut in de stad. Binnenkort zullen er ook doe-het-zelfkoffers beschikbaar zijn, zodat leerkrachten zelf met hun klas naar de abdij kunnen trekken."

Activiteiten voor gezinnen

Op zondag 11 september organiseert de Doe-boerderij een Doe-markt in Abdij van Park, waar producenten, telers en verdelers hun eerlijke, biologische producten voorstellen en verkopen. "We zullen geregeld activiteiten organiseren voor gezinnen", vertelt Claeys. "De Doe-markt zal geregeld terug komen, en daarnaast zullen gezinnen ook bijvoorbeeld een sinterklaas- of paasfeest bij ons kunnen meemaken."

Op de Doe-markt kunnen Leuvenaars ook "vriend" van de Doe-boerderij worden. "Zo word je lid van de Doe-boerderij voor 20 euro", vertelt Claeys. "In het voorjaar organiseren we voor de leden een gezinsdag vol activiteiten. Voor andere activiteiten, zoals het sinterklaas- of paasfeest, workshops, een boomgaardpicknick, krijgen de leden korting."

Meer info op
http://www.doeboerderijleuven.be/
www.facebook.com/doeboerderijLeuven

Foto: Hannelore Smitz (HNB)