Tijdens de kerstvakantie organiseerde de stad samen met de organisatie Sportivak Doe-dagen voor kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar. Ze beloofden een dagje speelplezier vol leuke afwisseling van sport, spel en crea. Een leuk initiatief, ware het niet dat de kostprijs van maar liefst € 18 per dagdeel (dus € 36 per dag) de wenkbrauwen deed fronsen. Ondertussen erkende het stadsbestuur de fout die in feite een IT probleem was en heeft dit rechtgezet. De prijs is nu 18€/dag)

SP.a Torhout wil garant staan voor betaalbare vakantievoorzieningen voor kinderen. Zo stelden we in het verleden ook al vragen bij de plotse verdubbeling van de dagprijs voor de speelpleinwerking De Warande. We pleiten er dan ook voor dat in de toekomst meer wordt nagedacht over en toegezien op de prijs van de georganiseerde activiteiten.

Meer info: Ine Debruyne, inedebruyne@hotmail.com