Het stadsbestuur van Mechelen laat de ongebruikte bloembakken en hangtuinen tegen de gevels in de Borzestraat en Blauwhondstraat - zijstraatjes van de Bruul en IJzerenleen - verwijderen. Een klus van bijna 8.000 euro. “Een dure vergissing”, zegt Caroline Gennez. “Bovendien legt dit stadsbestuur geen doordachte visie op tafel om de verbindingsstraten in onze handelskern te versterken. Een gemiste kans. Geef creatieve, ondernemende Mechelaars zelf de kans om met sterke voorstellen te komen.”

 “Dit is een schoolvoorbeeld van de symboolpolitiek van dit rechtsgroene stadsbestuur: in plaats van de heraanleg van de straatjes die eerder beloofd was, koos men voor ‘hangende tuinen’, evenwel zonder een onderhoudscontract te voorzien. Zo kan het natuurlijk niet werken”, aldus sp.a-fractieleidster Caroline Gennez. “De verbindingsstraatjes tussen Bruul en Ijzerenleen: Geitestraat, Blauwehondstraat en Borzestraat zijn een verwaarloosd onderdeel van de Mechelse handelskern. En toch laat het stadsbestuur het telkens na om een doordachte visie te ontwikkelen.”

 Tijdens de gemeenteraad van februari 2017 vroeg gemeenteraadslid Caroline Gennez naar de visie en verdere aanpak van de verbindingsstraten. De straten werden door het stadsbestuur een jaar eerder opgenomen in het actieplan ‘Mechelen winkelstad’. Maar al snel bleek dat dat het stadsbestuur niet meer van plan was om op dat vlak het kernwinkelgebied te versterken. “Zo verspilt het stadsbestuur geld of komt men eerder engagementen naar handelaars niet na en verbetert er bijgevolg niets fundamenteels. De Mechelse winkelstraten en handelaars verdienen beter”, zegt Gennez.

 “Ons voorstel: schrijf een wedstrijd uit waar (Mechelse) architecten, stedenbouwkundigen of creatieve, ondernemende Mechelaars ideeën kunnen lanceren voor een aangename winkel-wandelbeleving in de verbindingsstraatjes. Ze vormen mee het hart van onze stad en kunnen bijdragen aan de attractiviteit van onze handelskern. Het sterkste voorstel krijgt een budget voor de realisatie. Zo geven we de hele buurt een boost.”

 “Wij reiken de hand om samen met de lokale handelaars mee vorm te geven aan een sterk Mechels kernwinkelbeleid. Zo versterken we onze lokale handelaars en zorgen we voor een aangename winkelstad waar leegstand geen kans krijgt”, besluit Caroline Gennez.