Ondanks vernietigende rapporten over het effect van het langer open houden van de centrales op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, stemde de meerderheid gisteren in het parlement om onze oudste kerncentrales 10 jaar langer open te houden. ‘Dat is om verschillende redenen de verkeerde keuze. Het overaanbod aan nucleaire energie blokkeert de uitrol van hernieuwbare energie. 'Gaan we in 2023 vaststellen dat er geen alternatief is voor onze scheurende centrales en ze nogmaals 10 jaar langer openhouden? Zo blijven we in een vicieuze cirkel draaien en maken we niet de omslag naar duurzame en betaalbare energie.

Zelfs de Europese commissie stelde serieuze vragen bij de argumentatie van de regering om de centrales 10 jaar langer open te houden. Om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te garanderen, is het in elk geval niet nodig. Als de regering er dan ook nog eens voor kiest de nucleaire rente tot bijna 0 te herleiden is dat een groot fiscaal cadeau voor een monopolist. En dat terwijl de Turteltaks de factuur van de mensen verder de hoogte in jaagt.

In plaats van de kerncentrales in ons land langer open te houden, pleitte sp.a er telkens voor om vandaag al forser te investeren in groene, hernieuwbare energie. Doodzonde dat de regering geld blijft pompen in oplapwerk van de oudste kerncentrales van het land. In plaats van de kerncentrales te sluiten en in de toekomst te investeren.