In de gietende regen deelde sp.a-regio noord zaterdag 30 januari doosjes met “jodium-pillen” uit op de markt in Kalmthout. Inga Verhaert en Helmut Jaspers, Jongsocialisten en militanten maakten daarbij de marktbezoekers attent op het gevaar van deze oude kerncentrales in Doel.

De oudste reactoreenheden Doel 1 en Doel 2 werden ontworpen en gebouwd op basis van de inzichten en technologie van de jaren 1970. De laatste vijf jaar waren er meer dan 25 incidenten in de kerncentrale van Doel.  Ook sinds de heropstart van deze oude centrales was er het ene na het andere incident.

We maken ons grote zorgen over de veiligheid van de kerncentrale. Die ligt op een boogscheut van Antwerpen en onze omliggende gemeenten; ook in Oost-Vlaanderen, Zeeland en Noord-Brabant is men terecht beangstigd .  Een ernstig ongeval zou rampzalige gevolgen hebben voor meer dan 1,5 miljoen mensen binnen een straal van 30 km rond Doel. Daarbij vergeleken is Fukushima klein bier.

Eind vorig jaar besliste de huidige federale regering om deze afgeschreven centrales nog eens 10 jaar langer open te houden.  De inwoners die met deze risico’s moeten leven, kregen geen enkele inspraak in deze beslissing.  In tegenstelling met wat o.a. de raad van state oordeelde werd er geen Milieu-effectenrapportage gehouden en kwam er evenmin een publiek consultatieproces.

Doel 1 & 2 niet nodig voor energiebevoorrading

We hebben die verouderde en gevaarlijke centrales bovendien écht niet nodig om in onze energiebevoorrading te voorzien.

De huidige capaciteit is volgens hoogspanningsnetbeheerder Elia  bijna 20.000 megawatt. De piekvraag in een uitzonderlijke winter – gemiddeld eens om de twintig jaar – bedraagt amper 14.250 megawatt.  Bovendien kunnen we alsnog ook nog meer import toelaten.

Rem op investeringen in hernieuwbare energie – probleem voor klimaatverplichtingen 2020

Door Doel 1 en 2 langer open te houden dreigt er de komende jaren een overcapaciteit inzake elektriciteitsproductie.  Die maakt investeringen in hernieuwbare energie onrendabel.

De federale regering geeft honderden miljoenen belastinggeld cadeau aan Electrabel om de kerncentrales open te houden. De Vlaamse regering zal daarentegen extra subsidies moeten geven om hernieuwbare energie levensvatbaar te houden. Daardoor betalen de Vlamingen eigenlijk twee keer en wordt het beleid van de Vlaamse regering om de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te ondersteunen, op die manier ondergraven. Nochtans moet er in Vlaanderen nog heel wat groene-stroomproductie bijkomen om de internationale klimaatverplichtingen voor 2020 te halen. Door de federale beslissing wordt dat onmogelijk, tenzij de Vlaamse regering met extra subsidies over de brug komt.