Sinds juni 2011 tovert DOK vzw de braakliggende site in de Gentse Oude Dokken elke lente en zomer om tot een bruisende en inspirerende ontmoetingsplek. Het is een platform voor creatie en een werkplek, maar tegelijkertijd ook een publiekstrekker met grote en kleine evenementen voor jong en oud. Op zomerse zondagen trekt DOK gemakkelijk 2000 bezoekers aan tijdens de DOKrommelmarkt, maar ook kleinere events zoals bijvoorbeeld cinecirQ (openluchtcinema) waren een succes.

DOK is begonnen als  één van de eerste voorbeelden van een ‘tijdelijke invulling’ van een braakliggend terrein. Daniel Termont hierover: ‘Gent heeft ook op dat vlak pionierswerk verricht. We waren de eerste stad in Vlaanderen met een eigen stedelijk ‘Fonds voor tijdelijke invullingen’. Daar zit 300.000 euro in voor de creatieve invulling van braakliggende terreinen of leegstaande panden, zodat die een ontmoetingsplek worden voor de buurt.’

In binnen-en buitenlandse onderzoeken, publicaties, artikels en op studiedagen werd sedertdien talloze malen verwezen naar DOK als een best practice. DOK groeide in zes jaar uit van een echte pionier naar een volwassen organisatie met een groot netwerk.

‘De site van DOK wordt stap voor stap ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk’, legt Tom uit. ‘Oorspronkelijk hadden we een afspraak met DOK dat ze het gebied gedurende enkele jaren een tijdelijke invulling konden geven, in afwachting van de definitieve ontwikkeling van het terrein. De ontwikkeling van de nieuwe wijk komt nu goed op gang, maar tegelijkertijd zien we dat er ook de komende twee jaar nog voldoende ruimte zal zijn om DOK op hun vertrouwde stek te laten experimenteren. DOK is inmiddels een begrip geworden in Gent en blijft verfrissende dingen brengen voor een zeer divers publiek. Daarom willen we graag werk maken van een nieuwe convenant met DOK voor 2017 en 2018’.

DOK profileert zich als een plek voor ‘verpozing en creativiteit’. De voorbije jaren zijn onder andere de DOK-markten, het tijdelijk strand en de feestjes heel bekend geworden. Het creatieve luik wordt ingevuld door uiteenlopende partners, de zogenaamde ‘DOK-bewoners’, die elk met hun eigen evenementen en activiteiten het terrein vormgeven. Door de selectie van zeer diverse DOK-bewoners vonden er de afgelopen jaren zeer uiteenlopende activiteiten plaats en kon er zeer veel kruisbestuiving plaatsvinden. Zo werd het DOK-verhaal gedragen door een breder publiek dan ooit tevoren.