Op verzoek van wijkraad Mechelen-Noord werd beslist om de bewoners van de Donkerlei en omliggende straten te bevragen betreffende éénrichtingsverkeer.

Deze zomer werden de bewoners van de Donkerlei en omliggende straten bevraagd over de mogelijke invoering van éénrichtingsverkeer in hun straat. Liefst 71 bewoners reageerden op de bevraging die er kwam op vraag van de wijkraad Mechelen-Noord.

Momenteel heeft de stad een studiebureau aangesteld dat de plannen uitwerkt voor de heraanleg in de wijk Mechelen-Noord van de Donkerlei, Kanonstraat, Arendonckstraat, Batterijstraat en de Generaal De Ceuninckstraat. Het invoeren van het éénrichtingsverkeer wacht echter niet op die heraanleg. 'De meerderheid van de bewoners koos er voor het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Donkerlei van de Batterijstraat naar de Generaal De Ceunickstraat', zegt schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a). 'In de Arendonckstraat kan het verkeer enkel nog van de Liersesteenweg naar de Generaal De Ceunickstraat. En in de Kanonstraat van de Donkerlei naar de Liersesteenweg. We gaan de meerderheid van de bewoners dan ook volgen en het éénrichtingsverkeer volgens dit scenario invoeren. Bovendien gaan we het studiebureau dat instaat voor het uittekenen van de plannen van de heraanleg van deze straten ook de opdracht geven om bijkomende snelheidsremmende maatregelen te voorzien.'