Vorig jaar werd er reeds een wet goedgekeurd in het federaal parlement dat een nieuw verkeersbord introduceert “Doodlopende weg uitgezonderd voor voetgangers en fietsers”, F45b. Dit verkeersbord toont met eenvoudige icoontjes boven het teken doodlopende straat dat het wel mogelijk is voor voetgangers of fietsers om door te rijden, maar niet voor de auto.

Het nieuwe bord moet bijdragen tot een beter gebruik van onze wegen, in het bijzonder om het stappen en fietsen als duurzaam vervoermiddel te bevorderen als alternatief voor het autogebruik. Fietsers en voetgangers die een buurt niet kennen, zullen immers geneigd zijn om wegen die zijn aangeduid als doodlopend niet te gebruiken, terwijl er voor hen toch vaak een doorgang is. Uit een steekproef van de Voetgangersbeweging blijkt dat 70 tot 75% van de 27.104 doodlopende straten in ons land eigenlijk doorlopend is.

Ook financieel is dit een kleine maatregel, gezien de borden niet vervangen worden, maar er een sticker wordt aangebracht.

 Ik ben dus blij dat het college van burgemeester en schepenen mijn vraag ter harte nemen en de diensten een inventaris zullen maken van straten die in aanmerking komen zodat in de loop van 2015 de borden de nodige wijzigingen krijgen en daardoor  Herentals weer een beetje meer voet- en fietsvriendelijker wordt.