Op vragen over de financiering en de timing van die extra capaciteit kwam nooit een afdoend antwoord.sp.a stelde al een jaar geleden voor een masterplan op te stellen om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Gemeenteraadslid Leen Verbist (sp.a) drong aan op gestructureerd overleg met de schepen van Stadsontwikkeling en suggereerde een screening te maken van mogelijke sites en gebouwen die in extra capaciteit kunnen voorzien. Maar het stadsbestuur deed niks. Integendeel. ‘De plannen voor de bouw van een scholencomplex de Havanastraat op Luchtbal lagen klaar, maar moesten wijken voor een vestiging van Ikea. En van de voorstellen van de vastgoedsector voor een school op Nieuw Zuid is niks in huis gekomen, zo hoor ik van mensen uit de sector zelf. De eerste steen van de school op nieuw Zuid ging in de zomer van 2015 worden gelegd. Er is nog geen spade in de grond gestoken.’ 

En nu dreigt de minister van Onderwijs dus de voor Antwerpen bestemde middelen in andere gemeenten te investeren. In totaal kan het om 200 miljoen euro gaan. Crevits verwijt Antwerpen ‘een gebrek aan doorgedreven opvolging van de dossiers’. Leen Verbist: ‘Het stadsbestuur speelt met de toekomst van onze kinderen. Al drie jaar houdt het stadsbestuur vol dat het met alternatieve privé-initiatieven extra scholen gaat bouwen. Bouwbedrijven en beleggers zouden voortaan de bouw van scholen financieren. Daar is allemaal niks van gekomen. De drie nieuwe scholencomplexen die schepen Marinower opende of deze week zal openen (Hardenvoort in 2015, en Berenschool en Topsportschool op 1 september) zijn het werk van het vorige schepencollege onder leiding van sp.a. Het college heeft jaren verloren met onrealistische beheersstructuren en waanideeën van de bevoegde schepen’, zegt Leen Verbist. Ze wil dat het schepencollege in de gemeenteraad uitlegt op welke manier het stadsbestuur het capaciteitsprobleem vooralsnog wil oplossen.

In haar tussenkomst van oktober 2015 verwees Leen Verbist naar een door de KUL en VUB opgestelde capaciteitsmonitor. Uit die prognose bleek dat zonder ingrijpen het tekort in het basisonderwijs zou oplopen tot 8.411 plaatsen in piekjaar 2020. In het secundair onderwijs is dat 7.264 in piekjaar 2025. In totaal gaat dus om meer dan 15.000 plaatsen verspreid over het basis- en secundair onderwijs. Dat komt neer op 53.000 m² aan bijkomende gebouwen en 67.000 m² aan extra speelplaatsen voor het basisonderwijs en 152.180 m² extra gebouwen en 30.000 m² speelplaats voor het secundair onderwijs.