‘Een doorsnee Belgisch gezin heeft 196.892 euro in beleggingsportefeuille steken'. Die boodschap lezen we vandaag in De Tijd.

Voor alle duidelijkheid, daar is de eigen woning niet bijgerekend. De meeste mensen schrikken zich waarschijnlijk een ongeluk als ze dit vergelijken met wat in hun eigen beleggingsportefeuille zit, als ze er al één hebben. Wetende dat een heleboel gezinnen gewoonweg niet aan sparen toekomen en elke maand moeten puzzelen om de facturen betaald te krijgen, stel ik mij de vraag: hoe doorsnee is het gezin met bijna 200.000 euro aan financieel vermogen bovenop de eigen woning?

Het financieel vermogen van alle gezinnen samen bedraagt 931 miljard euro. Men gaat er dus van uit dat een doorsnee gezin een gemiddeld financieel vermogen van bijna 200.000 euro bezit. Gemiddelden worden sterk vertekend door uitschieters en aangezien het financieel vermogen van de gezinnen erg ongelijk is verdeeld, heeft het gemiddeld financieel vermogen weinig uitstaans met de financiële situatie van het doorsnee gezin. Op basis van de meest recente studie naar de verdeling van het gezinsvermogen kunnen we grosso modo stellen dat 20% van de gezinnen 70% van het financieel vermogen bezitten. De overige 4 op 5 gezinnen nemen dan 30% van het financieel vermogen voor hun rekening. Als we beide groepen afzonderlijk bekijken, dan is het gemiddeld gezinsvermogen van de eerste groep bijna 700.000 euro terwijl dat voor de grote groep - 4 op de 5 gezinnen - minder dan 75.000 euro is. Uiteraard geven ook die gemiddelden een vertekend beeld door de uitschieters binnen de groep. Maar goed, het financieel vermogen van de meeste gezinnen zal alleszins veel dichter bij 75.000 euro aanleunen dan bij de 200.000 euro die De Tijd aan het doorsnee gezin toewijst.

De meest recente studie naar de verdeling van het Belgische gezinsvermogen en haar componenten is van de hand van prof. Vuchelen en dateert uit 1998. Nieuw onderzoek is nodig om de impact van fiscale hervormingen inzake vermogensfiscaliteit juist te kunnen inschatten.  

 

Dirk Van der Maelen