De plannen voor de herinrichting van de dorpskern van Itegem worden concreet. Met de herinrichting wil de gemeente het centrum ontlasten van het drukke verkeer en een groene uitstraling geven. De werken zullen van start gaan in maart of april van dit jaar, en in totaal 2,5 jaar duren. "We proberen de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken", aldus schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a).

Tijdens de laatste gemeenteraad keurden alle partijen de ontwerpplannen van de herinrichting van Itegem fase 2 goed. "De herinrichting zal de verkeersleefbaarheid en de fietsveiligheid op een duurzame manier verbeteren. Dit is nodig, want de dorpskern van Itegem kampt met veel verkeer, en er zijn te veel verouderde straten", zegt schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a). "De gemeente zal voor de herinrichting van Itegem-centrum te werk gaan in twee fases. De eerste fase behelst een tonnagebeperking in de Karel Govaertsstraat. "Het distributiecentrum van Casa zorgt voor veel vrachtwagenverkeer in deze straat, met een slecht wegdek als gevolg. Er zal een tonnagebeperking van 3,5 ton komen tussen de Hallaarstraat en de inrit van Casa. Alle leveranciers zullen dus via het kruispunt van de 's Herenweg en de Krombeekweg moeten rijden. Naast de tonnagebeperking krijgt de Karel Govaertsstraat ook fietssugestiestroken. De werken zullen in maart of april starten."

Rotonde

"De tweede fase richt zich meer op de kerkomgeving en start vermoedelijk in maart 2014. Er wordt een groenzone voorzien op het Sint-Guibertusplein en het kruispunt aan de lindeboom wordt afgesloten. De Hallaarstraat krijgt ter hoogte van de kruising met de Nieuwendijk een rotonde die de snelheid zal doen dalen, en dus de veiligheid van de fietsers zal verhogen, en krijgt ook een nieuw fietspad met beveiligde fietsovergangen. Hetzelfde geldt voor de Schoolstraat." De gemeente spreekt nu over twee fases maar om zo veel mogelijk hinder voor de bewoners te voorkomen, gaan ze de fases opslitsen. "Doen we dat niet, dan geraak je met de auto in Itegem nergens door", vindt Geerts. "In totaal zullen de werken zo'n 2,5 jaar duren, al kan ik natuurlijk de toekomst niet voorspellen. De bevolking zal op tijd en stond ingelicht worden over de stand van zaken."

Parkeergelegenheid

Naast het kanaliseren van de verkeersdrukte in Itegem gaat de gemeente ook parkeergelegenheid creëren. "Op het Sint-Guibertusplein komen 26 parkings en de mogelijkheid om bij evenementen langs de rechterzijde van de kerk te parkeren. Dit supplementair aantal is niet in de 26 parkings begrepen. Aan het gebouw van de Joki wordt een parking gerealiseerd met 18 plaatsen en in de Schoolstraat nog eens 31 parkings. Recht tegenover de school in de Schoolstraat waren vroeger 13 parkings haaks op de baan, nu komen er 12 parkings verdeeld over twee zijden van de straat telkens met de rijrichting mee. Het aantal parkings blijft wel hetzelfde. Extra parking in Itegem-centrum is een moeilijk thema. Hoe meer parkings, hoe meer verkeer natuurlijk. Ik ben bezig er mee bezig, maar we zullen zien wat er van komt." Tijdens de gemeenteraad stelde Tim Teurfs (N-VA) zich nog enkele vragen over de ontwerpplannen van fase 2. "Waar gaan de mensen hun auto kwijt kunnen in de Karel Govaertsstraat? De handelaars zullen hier de dupe van worden. Aan de Kerkstraat wordt er dan wel weer parking voorzien, wat tot gevaarlijke situaties zal lijden aan de op- en afrit. Opmerkelijk is ook dat men van een groen Sint-Guibertusplein een parking heeft gemaakt, om er nu terug een groene zone van te maken." Schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld) pareert de kritiek. "De parking aan de Kerkstraat ligt in een zone dertig. Moest het nu gaan om een straat waar je 70 kilometer per uur mag rijden dan kan ik de opmerking nog enigszins begrijpen. Met de herinrichting van de dorpskern hebben we een aangename omgeving met veel groen voor ogen. Vandaar de keuze voor een groenzone in plaats van een betonvlakte."

Verschenen in Het Laatste Nieuws: 23/01/2013 Antoon Verbeeck